Rvs-Cde  Raad van State
 

Zittingen 17/12/2018
10:00

IX kamer

  • G/A 213486/IX-8456, B.V.B.A. VADITRANS (MR VANDEN BOGAERDE Frederik, advocaat) tegen Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (MR DELMOTTE Laurent, advocaat)
  • G/A 220103/IX-8909, V.Z.W. CROXHAPOX (MR VERSCHUERE Francky, advocaat) tegen Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel (MR VANDENDRIESSCHE Frederik, advocaat)
  • G/A 221068/IX-9421, Mijnheer BLOEMEN Eric (MR MALUMGRE Pascal, advocaat) tegen Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken
  • G/A 221069/IX-9420, Mijnheer ENDERLIN Mario (MR MALUMGRE Pascal, advocaat) tegen Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

XI kamer

  • G/A 226840/XI-22311, V.Z.W. COORDINATION ET INITIATIVES POUR ET AVEC LES RÉFUGIÉS ET ETRANGERS (C.I.R.E.) (MR KAISER Michel, avocat) tegen Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration

 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms