Rvs-Cde  Raad van State
 

De griffie Wetgeving

De griffie Wetgeving wordt geleid door de bestuursdirecteur onder het gezag van de hoofdgriffier. Haar hoofdopdracht bestaat erin toe te zien op het goede verloop van de procedure bij de afdeling.

Telefoonnummer
+32(0)2 234 97 80

Mail
wetlegmail@raadvst-consetat.be

De belangrijkste taken van de griffie Wetgeving zijn:

  • Aanbrengen van nieuwe zaken: controleren of de dossiers in overeenstemming zijn met de regels inzake inschrijving op de rol van de griffie.
  • Vaststellen van de dag waarop de zaken op de zitting komen en in voorkomend geval verdaging ervan.
  • Verspreiding van de procedurestukken (ontwerpen, documentatienota's, verslagen van de auditeurs, ontwerpadviezen...)
  • Bijstand aan de griffiers.
  • Uittypen van ontwerpadviezen en adviezen, herlezing ervan teneinde na te gaan of de wijzigingen in de ontwerpadviezen en de correcties van vormfouten daadwerkelijk doorgevoerd zijn.
  • Versturen van te vertalen adviezen naar de dienst Overeenstemming der Teksten.
  • Het op papier en elektronisch naar de aanvragers versturen van de adviezen, na ondertekening ervan.
  • Het bewaren van de originele adviezen, ondertekend door de griffiers en de voorzitters.

De griffie Wetgeving houdt contact met de gemachtigde ambtenaren en de leden van de ministeriële kabinetten, om hun tijdens de procedure alle nuttige inlichtingen te bezorgen.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}