Rvs-Cde  Raad van State
 

Het coördinatiebureau


Het coördinatiebureau is samengesteld uit twee eerste referendarissen-afdelingshoofden en twee eerste referendarissen, referendarissen of adjunct-referendarissen.


De hoofdtaken van het coördinatiebureau zijn:


De taken van het coördinatiebureau worden uitgevoerd onder het gezag en de leiding van de eerste voorzitter of van de voorzitter, indien deze verantwoordelijk is voor de afdeling Wetgeving.

De referendarissen worden in hun dagelijkse bezigheden bijgestaan door documentalisten en personeelsleden van het secretariaat.

De samenstelling, de taken en de werking van het coördinatiebureau worden voornamelijk geregeld door de artikelen 6bis, 69, 71, 73, 74/7, 74/8 en 77 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}