Rvs-Cde  Raad van State
 
De vertaling van de arresten

De arresten worden, naargelang het geval,  in het Nederlands, het Frans of het Duits uitgesproken door de eentalige kamers van de afdeling bestuursrechtspraak. De arresten van de tweetalige kamer van de afdeling bestuursrechtspraak worden zowel in het Nederlands als in het Frans uitgesproken.

Gelet op het grote aantal beroepen, worden thans alleen nog vertaald (koninklijk besluit van 25 januari 2001):

  • de arresten waarin wordt beslist tot schorsing van de tenuitvoerlegging of tot vernietiging van een reglementair besluit dat zowel in het Nederlands als in het Frans werd uitgevaardigd
  • de arresten geselecteerd door een selectiecommissie wegens het nut ervan voor het algemeen begrip van de rechtspraak van de Raad van State.

Ook de arresten uitgesproken door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak worden in de regel vertaald.

De vertalingen staan op deze website en kunnen worden opgevraagd via het zoekformulier.

 
© Raad van State, 2020 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}