Rvs-Cde  Raad van State
 

Elektronische bibliotheek


BOON, R., De Raad van State in België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk, Diss. Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen, Brussel,1977.

BOUVIER, Ph., La naissance du Conseil d'État de Belgique: une histoire française?, Brussel, Bruylant, 2012, 171-174.

BUYSE, P., "Betere taal is beter recht" in Paul Buyse 70 jaar, UGA.

DELPEREE, F., "Le Conseil d'État a quarante ans", A.P.T. 1987, 124-135 . Bruylant

D'HOOGHE, D. en WAGNER, K., "The administrative Courts and Tribunals" in CRAENEN, G. (ed.), The institutions of Federal Belgium, Leuven, Acco, 2001, 114-121.

JADOT, B. en VAN NIEUWENHOVE, J., "De afdeling wetgeving van de Raad van State gezien van binnenuit", in WINTGENS, L. (ed.), De adviesbevoegdheid van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2003, 61-116.

LEROY, M., Contentieux administratif, Brussel, Bruylant, 2004, 538-547.

LEWALLE, P., Contentieux administratif, Larcier,2002.

MAGITS, M., "De Raad van State in historisch perspectief" in WINTGENS, L. (ed.), De adviesbevoegdheid van de Raad van State, Brugge, Die Keure, 2003, 1-37.

MULLER, F., "Henri Velge, l'artisan du Conseil d'État belge (1911-1946)", Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, 2007, 143-174.

PAS, W. et al, "art.160 GW" in Geannoteerde wetboeken: De Grondwet, Die Keure, 1998.

SALMON, J., JAUMOTTE, J. en THIBAUT E., Le Conseil d'État de Belgique, II dln, Brussel, Bruylant, 2012.

SIRJACOBS, I. en VANDEN BOSCH, H., "Inleiding over het administratief contentieux", in De administratieve rechtscolleges in België sinds 1795, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2006, 27-83.

SMETS, J., "De verhouding van het Arbitragehof tot de verwijzende rechter in het prejudiciële contentieux", T.B.P. 2005, 227-245. Kluwer.

SUETENS, J., "Plechtige instelling van de Raad van State: rede van de heer voorzitter J. Suetens", RW 1948, 129-136. Intersentia

VAN DAMME, M., "The Council of State: Institution on the Junction of Three Traditional Powers of The State" in VANDE LANOTTE, J. (ed.), The Principle of Equality: a South African and Belgian Perspective, Maklu, 2001, 71-88 .

VAN NIEUWENHOVE, J., "Adviseren tegen de klok? De nieuwe adviesprocedure voor de afdeling wetgeving van de Raad van State", T.V.W. 2003, 437-451. Die Keure.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2005)", T.V.W. 2006, 173-197. Die Keure.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2004)", T.V.W. 2005, 173-197. Die Keure.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2003)", T.V.W. 2004, 147-166. Die Keure.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2002)", T.V.W. 2003, 204.225. Die Keure.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2001)", T.V.W. 2002, 148-160. Die Keure.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Behoorlijke wetgeving in de adviespraktijk van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2000)", T.V.W. 2001, 3-12. Die Keure.

VAN NIEUWENHOVE, J., "'Binnen de korte tijd die hem is toegemeten ... '. Knelpunten in de werking van de afdeling wetgeving van de Raad van State", T.V.W. 2001, 325-342. Die Keure.

VAN NIEUWENHOVE, J., "Commentaar bij de artikelen 2-6bis en 79-85bis R.v.St.-Wet"  in Commentaar Publiek Procesrecht, Mechelen, Kluwer, 2004.

VELAERS, J., "De adviesbevoegdheid van de Raad van State in grondwettelijke aangelegenheden, in historisch perspectief: een inleiding" in VELAERS, J. (ed.), De Grondwet en de Raad van State, afdeling wetgeving: vijftig jaar adviezen aan de wetgevende vergaderingen, in het licht van de rechtspraak van het ArbitragehofMaklu, 1999, 19-36.

VERBIEST, D., "Jurisdictionele rechtsbescherming tegen de overheid: is monisme de remedie?", RW 2003-2004, 1241-1256. Intersentia.

VERBIEST, D., "Jurisdictionele rechtsbescherming: monistische droom en dualistische realiteit", TBP 2009, 287-303. Kluwer.

VERGADERING VAN DE RADEN VAN STATE VAN DE BENELUX EN VAN HET ADMINSITRATIEF HOF VAN LUXEMBURG, Administratieve sancties in België, Luxemburg en Nederland: Vergelijkende studie, Brussel, 2011.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}