Rvs-Cde  Raad van State
 

Het gebruik van de voorgestelde zoekmogelijkheden, operatoren en zoeksyntax in het eenvoudig zoekformulier

Alle woorden (AND)
Exact overeenkomende woorden (AND)
Eén van de woorden (OR)
Vrije zoekopdracht (BOOLEAN)

Dubbele aanhalingstekens
Stemming
Jokertekens: * en ?

Operatoren: AND, OR, NOT, W/n, PRE/n
Variabele zoekwoord weging
Volgorde van de operatoren bepalen met haakjes
Stopwoorden
Beperking van het aantal documenten van een resultaat

Alle woorden (AND) (naar boven)
Als u meer dan 1 woord invoert, wordt er gezocht naar teksten waarin al de ingevoerde woorden voorkomen, maar niet noodzakelijk na elkaar en in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd. Bij deze opdracht is stemming in werking en is het toegestaan om de dubbele aanhalingstekens en de jokertekens te gebruiken. 

Voorbeeld: tweede argument 
Resultaat: alle documenten waarin én de zoekterm tweede én de zoekterm argument voorkomt, niet noodzakelijk na elkaar en in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd.

Exact overeenkomende woorden (AND) (naar boven)
Als u meer dan 1 woord invoert, wordt er gezocht naar teksten waarin al de ingevoerde woorden voorkomen (zoals getypt in het zoekformulier), maar niet noodzakelijk na elkaar en in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd Bij deze opdracht is logischerwijs stemming uitgeschakeld maar is het ook toegestaan om de dubbele aanhalingstekens en de jokertekens te gebruiken 

Voorbeeld: tweede argument 
Resultaat: alle documenten waarin én de zoekterm tweede én de zoekterm argument voorkomt, niet noodzakelijk na elkaar en in de volgorde waarin u ze hebt ingevoerd, maar wel exact zoals ze getypt zijn in het zoekformulier

Eén van de woorden (OR) (naar boven)
Als u meer dan 1 woord invoert, wordt gezocht naar teksten waarin minstens één van de ingevoerde woorden voorkomt. Bij deze opdracht is stemming in werking en is het toegestaan om de dubbele aanhalingstekens en de jokertekens te gebruiken. 

Voorbeeld: tweede argument 
Resultaat: alle documenten waarin ofwel de zoekterm tweede ofwel de zoekterm argument voorkomt.

Vrije zoekopdracht (BOOLEAN) (naar boven)
Hierbij bepaalt u wat u zoekt of niet zoekt door gebruik te maken van zowel de logische operatoren AND, OR en NOT, de proximity operatoren W/n en PRE/n als haakjes, dubbele aanhalingstekens en de jokertekens. Bij deze opdracht is stemming in werking 

Voorbeeld: zie de voorbeelden bij “Volgorde van de operatoren”

Dubbele aanhalingstekens (naar boven)
Als u naar een aaneensluitende reeks van woorden , lettercombinaties of cijfercombinaties wil zoeken, moet u die tussen dubbele aanhalingstekens zetten. 

Voorbeeld: "tweede argument" 

Resultaat: alle documenten waarin de precieze combinatie "tweede argument" voorkomt 

Stemming (naar boven)
Als stemming aanstaat wordt er ook gezocht naar variaties op het einde van een woord, maar dit is dus taalafhankelijk. 

Voorbeeld: vertegenwoordigen
Resultaat: Als we vertegenwoordigen zoeken, vind hij ook vertegenwoordigd, vertegenwoordigde, vertegenwoordiger.

Zoeken met jokertekens: * en ? (naar boven);
Met * vervangt u een willekeurige reeks letters. Zoekopdrachten met een * als eerste teken worden niet toegestaan.

Voorbeeld: investering* 
Resultaat: alle documenten waarin de zoektermen investeringen, investeringsprogramma, investeringssteun enzovoort voorkomen. 
Opgelet: het * mag niet tussen twee spaties staan, het moet altijd aansluiten bij een ander teken of woord[deel].

Met ? vervangt u 1 letter. Zoekopdrachten met een ? als eerste teken worden niet toegestaan.

Voorbeeld: produ?tie 

Resultaat: de documenten waarin de zoektermen productie of de zoekterm produktie voorkomen. 
Opgelet: het ? mag niet tussen twee spaties staan, het moet altijd aansluiten bij een ander teken of woord[deel].

Operatoren: AND, OR, NOT, W/n en PRE/n (naar boven)
Met “AND” geeft u aan dat alle zoektermen in de tekst moeten staan 

Voorbeeld: argument AND investering 
Resultaat: alle documenten waarin tegelijk de zoektermen argument en investering voorkomen. 

Met "OR" geeft u aan dat minstens één van de twee zoektermen in de tekst moet staan. 

Voorbeeld: argument OR investering 
Resultaat: alle documenten waarin de zoekterm argument voorkomt, waarin de zoekterm investering voorkomt en waarin tegelijk de zoektermen argument en investering voorkomen. 

Met "NOT" geeft u aan dat de term die na "NOT" komt, niet in de tekst mag staan. 

Voorbeeld: argument NOT investering 
Resultaat: alle documenten waarin de zoekterm argument voorkomt en waarin tegelijk de term investering niet voorkomt. 

Met “W/n” geeft u aan dat de term die voor W/n komt moet voorkomen in de tekst binnen de n-aantal woorden na de term die staat achter W/n. 

Voorbeeld: argument W/5 investering 
Resultaat: alle documenten waarin argument voorkomt binnen de 5 woorden na investering. 

Met PRE/n geeft u aan dat de term die voor PRE/n komt moet voorkomen in de tekst binnen de n-aantal woorden voor de term die staat achter PRE/n. 

Voorbeeld: argument PRE/4 investering 
Resultaat: alle documenten waarin argument voorkomt binnen de 4 woorden voor investering.

Variabele zoekwoord weging (naar boven)
Bij het sorteren van de resulterende documenten tellen de hits per zoekwoord met een gelijk gewicht. We kunnen dit echter veranderen door een relatief gewicht per zoekwoord toe te kennen. 

Voorbeeld: tweede:1 AND argument:5 
Resultaat: deze zoekopdracht zal dezelfde documenten terugvinden als tweede AND argument maar zal de hits voor argument vijfmaal hoger inschatten bij het sorteren van de resulterende documenten.

Volgorde van operatoren (naar boven)
Met ronde haakjes kunt u operatoren combineren, en de volgorde aangeven waarin ze van toepassing zijn: 

Voorbeeld 1: (argument OR investering) AND tweede 
Resultaat: alle documenten waarin tegelijk de zoektermen argument en tweede voorkomen, en alle documenten waarin tegelijk de zoektermen investering en tweede voorkomen en alle documenten waarin de drie termen voorkomen. 
Zonder haakjes krijgt u een ander resultaat. Als u argument OR investering AND tweede invoert, wordt gezocht naar alle documenten waarin de zoekterm argument voorkomt en alle documenten waarin de zoektermen investering en tweede tegelijk voorkomen en ook de documenten waarin tegelijk de drie termen voorkomen. 

Voorbeeld 2: investering NOT (argument OR tweede) 
Resultaat: alle documenten waarin de zoekterm investering voorkomt, zonder dat de termen argument en tweede in die documenten voorkomen. Zonder haakjes heeft de NOT-operator voorrang op de OR-operator. Zoeken naar investering NOT argument OR tweede levert dus alle documenten op waarin investering voorkomt en niet argument, plus alle documenten waarin tweede voorkomt. 

Voorbeeld 3: investering NOT (argument AND tweede) 
Resultaat: alle documenten waarin de term investering voorkomt, maar niet de documenten waarin tegelijk de zoektermen argument en tweede voorkomen. 
Ook nu krijgt u zonder haakjes een ander resultaat: als u investering NOT argument AND tweede invoert, krijgt u alle documenten waarin de zoekterm investering voorkomt maar niet de term argument, en waarin ook de term tweede voorkomt.

Stopwoorden (naar boven)
Stopwoorden worden niet gebruikt tijdens een opzoeking, maar dit is dus taalafhankelijk en voorbeelden in het nederlands zijn: aan, dan, dat, en, er, of, op, van, enz.... 

Voorbeeld: een argument voor een investering 
Resultaat: de zoekmotor zoekt enkel op argument en investering

Beperking van het aantal documenten van een resultaat (naar boven)

Indien bij een zoekopdracht het resultaat meer dan 1000 documenten betreft zal het resultaat beperkt worden tot 1000 documenten..

 
© Raad van State, 2019 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms