Rvs-Cde  Raad van State
 

Memorie van antwoord

De verwerende partij beschikt over een termijn van dertig dagen om in een memorie te antwoorden op de in het verzoekschrift opgeworpen cassatiemiddelen.

Lees ook de procedureregeling.

 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms