Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2019



Beroep tegen stedenbouwkundige vergunning onderwijscampus Broekstraat/Zandstraat, Brussel verworpen

Met zijn arrest nr. 246.229 van 29 november 2019 verwerpt de Raad van State het vernietigingsberoep tegen de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een onderwijscampus aan de Broekstraat/Zandstraat te Brussel. Die vergunning werd op 23 februari 2017 door de Brusselse Hoofdstedelijke regering verleend. Het vernietigingsberoep werd door de stad Brussel ingesteld.

De Raad van State is van oordeel dat de stedenbouwkundige vergunning afdoende motiveert waarom de ongunstige adviezen van de Koninklijke   Commissie voor Monumenten en Landschappen en de stad Brussel niet worden gevolgd, en waarom een nieuwbouw wordt vergund. Volgens de Raad van State toont de verzoekende partij verder niet aan dat het oordeel van de  vergunningverlenende overheid over de “overeenstemming  met  het  omliggend  stedelijk  kader” van de onderwijscampus, en omtrent het  “behoud  en  de  verbetering  van  de  kwaliteit  van  het  stedelijke landschap” onjuist of onredelijk zou zijn. Evenmin toont de verzoekende partij volgens hem aan dat er geen adequate evaluatie van de alternatieven voor de afbraak van de bestaande constructies zou zijn gebeurd, en dat de vergunningverlenende overheid de  artikelen 4, 6 en 10 van titel I van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening geschonden zou hebben.
(23/12/2019)

 

23/12/2019

Beroep tegen stedenbouwkundige vergunning onderwijscampus Broekstraat/Zandstraat, Brussel verworpen


20/12/2019

Voetgangerszone in Brussel: verwerping van het beroep tegen de circulatieplannen


18/12/2019

Verlegging Eyselaarstraat te Boortmeerbeek vernietigd


18/12/2019

Quadverbod te Antwerpen vernietigd


17/12/2019

Gemeente Oosterzele: vernietiging ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zonevreemde sportterreinen’


12/12/2019

Verplichting gebruik digitaal platform (DPA) door advocaten vernietigd


12/12/2019

Geen spoedbehandeling voor het beroep van het Centre hospitalier chrétien


06/12/2019

Gemeenschappelijk memorandum hoogste rechtscolleges


02/12/2019

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Het Leeg – Rietbeemden’ te Brasschaat en Schoten vernietigd


28/10/2019

Opvang voor asielzoekers in Dormaal: beslissing Fedasil niet geschorst


25/10/2019

Nietigverklaring Waals besluit tot vaststelling van de jachtopeningstijden


25/10/2019

Tijdelijke slachtvloeren Genk en Beringen – schadevergoeding tot herstel voor vzw GAIA


24/10/2019

Weigering vergunning aan de nv CL Warneton niet geschorst


24/10/2019

Beroep bij uiterst dringende noodzakelijkheid: verwerping - overheidsopdracht “paspoorten”


24/10/2019

Milieuvergunning Uplace vernietigd


21/10/2019

Voetbalmatch: verordening van de burgemeester gedeeltelijk geschorst


21/10/2019

Radiofrequenties - schorsing van een deel van de vergunningen verstrekt door de CSA


18/10/2019

Hippodroom van Bosvoorde: stedenbouwkundige vergunning actief vrijetijdspark vernietigd


26/09/2019

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vijverhof’ van de gemeente Boechout vernietigd


26/09/2019

Vernietiging van de GGSV "Wet"


16/09/2019

Vernietiging van de retributies voor de behandeling van aanvragen voor een machtiging tot verblijf


13/09/2019

Verbod op het dragen van uiterlijke religieuze symbolen in het onderwijs


05/09/2019

Vordering van het Selamcollege afgewezen


26/07/2019

Pont des Trous in Doornik: vordering tot schorsing verworpen


17/07/2019

Memorandum van de Raad van State


12/07/2019

Verkiezingen te Diksmuide niet vernietigd


05/07/2019

Gevangenis Dendermonde: beroepen tegen milieuvergunning verworpen


02/07/2019

Benoeming burgemeesters in de randgemeenten


26/06/2019

Gevangenis van Haren - verwerping van de beroepen


24/06/2019

Vacature korpsoverste arbeidshof Brussel


14/06/2019

Licenties voor wapenexport naar Saudi-Arabië: nietigverklaring


07/06/2019

Gemeenteraadsverkiezing Herentals niet ongeldig verklaard


29/05/2019

Verkiezingen van 26 mei 2019 – Bekendmaking adviezen over onvoltooide ontwerpen


21/05/2019

Gemeenteraadsverkiezing Herentals: aanvullend onderzoek


07/05/2019

Besluit tot euthanasering hond niet geschorst


06/05/2019

nv HR Rail – schorsing van de tuchtstraf ‘afzetting’


30/04/2019

Gemeenteraadsverkiezing te Bilzen ongeldig verklaard


30/04/2019

Mijnenbestrijdingsschepen Belgische en Nederlandse marine: Verwerping schorsing


12/04/2019

Installatie van een gemeenteraadslid van Grâce-Hollogne geschorst


05/04/2019

Afrikaanse varkenspest: verkeersverbod in de bossen


04/04/2019

Vasthouding van buitenlandse gezinnen met minderjarige kinderen met het oog op hun verwijdering


03/04/2019

Politiereglement betreffende de raamprostitutie in Sint-Joost-ten-Node


02/04/2019

Gemeenteraadsverkiezingen Neufchâteau


02/04/2019

Bevoegdheid inzake verkeer


26/03/2019

Sluiting Kompass Klub geschorst


22/03/2019

De afdeling Wetgeving van de Raad van State: een overmaat aan werk


22/03/2019

Actueel belang en schadevergoeding tot herstel


05/03/2019

Samenstelling Commissie voor de Gerechtskosten – weigering - nietigverklaring


21/02/2019

Vergunning voor de bouw van een moskee in Court-Saint-Etienne


19/02/2019

Politievakbond NSPV – representativiteit – schorsing van de weigering tot vaststelling


23/01/2019

Hippodroom van Bosvoorde: stedenbouwkundige vergunning actief vrijetijdspark geschorst


22/01/2019

Witte kassa - verwerping beroep nietigverklaring


18/01/2019

Onderzoek van het actueel belang van een verzoekende partij


11/01/2019

Vogelbescherming – nietigverklaring besluit Vlaamse Regering (Soortenbesluit)


04/01/2019

Intrekking erkenning pluimveeslachterij te Torhout - schorsingsverzoek verworpen


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}