Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2017Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met betrekking tot

Bij arrest nr. 227.723 van 17 juni 2014 heeft de Raad van State, op vordering van drie milieuverenigingen, de cluster C.3 van het in 2011 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening VSGB en aansluitende open ruimtegebieden” vernietigd. Binnen deze cluster bevindt zich zowel het Uplace-project als het terrein van de nv Alcovil. In het voornoemde arrest werd er op gewezen dat het milieueffectrapport de aanleg van een tramlijn langs de Woluwelaan (R22) vooropstelt om de verkeerstoename, die onder meer het Uplace-project zal veroorzaken, in te perken, terwijl daarin niet was voorzien in het ruimtelijk uitvoeringsplan.

In 2016 gaat de Vlaamse Regering over tot een nieuwe vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de cluster C.3, waardoor het Uplace-project opnieuw mogelijk wordt gemaakt. De aanleg van een tramlijn wordt niet als voorafgaande voorwaarde opgelegd. In de toelichtingsnota wordt voorgehouden dat er, ten opzichte van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2011, een substantiële reductie van de toegelaten handelsoppervlakte in de Uplace-zone is doorgevoerd om "een antwoord [te] bieden op de argumenten die de Raad van State bij arrest nummer 227.723 ontwikkelt om de cluster C3 te vernietigen". De Vlaamse Regering verantwoordt met de voornoemde reductie van de handelsoppervlakte ook de beslissing om terug te grijpen naar het reeds zes jaar oude milieueffectrapport.

Bij arrest nr. 240.302 van 22 december 2017 vernietigt de Raad van State, op vordering van de nv Alcovil en drie milieuverenigingen, het in 2016 vastgestelde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.  De Raad van State stelt vast dat, ten opzichte van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2011, de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan van 2016 een substantiële toename – en dus geen reductie – van de toegelaten handelsoppervlakte in de Uplace-zone tot gevolg hebben. Aldus blijkt er een onjuiste verantwoording te zijn gegeven om geen tramlijn op te leggen en om het milieueffectrapport uit 2010 te gebruiken. In het arrest wordt ook vastgesteld dat het terrein van de nv Alcovil aan rechtsonzekere stedenbouwkundige voorschriften wordt onderworpen.


(22/12/2017)

 

22/12/2017

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met betrekking tot


15/12/2017

Circulatieplan Gent – vordering tot schorsing verworpen


08/12/2017

Gemeente Maldegem - Belasting op economische bedrijvigheid - Nietigverklaring


08/12/2017

Vlaamse hervorming rij-opleiding niet geschorst


05/12/2017

Schorsing gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Closing the Circle in Houthalen-Helchteren


29/11/2017

Werkbezoek VBO


28/11/2017

Verlofregeling voor personeelsleden politie- beroep tot nietigverklaring verworpen


28/11/2017

Overheidsopdrachten: Arrest geveld in de zaak DIMARSO


16/11/2017

Waals besluit houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken vernietigd


09/11/2017

Werkbezoek SERV en andere strategische adviesraden


08/11/2017

Beroepen tegen het gewestelijk RUP “Oosterweelverbinding – wijziging” verworpen


26/10/2017

Studenten geneeskunde en tandheelkunde - Toelatingsexamen en vergelijkend toelatingsexamen


24/10/2017

Studenten geneeskunde en tandarts. Toelatingsexamen en vergelijkend toelatingsexamen


18/10/2017

Zandgroeve Huldenberg: schorsing toelating tot verdere uitbating


13/10/2017

Advies afdeling wetgeving voorontwerp decreet 'lokaal bestuur'


13/10/2017

Toegang van de gemeenten tot de fiscale dossiers die betrekking hebben op hun inkomsten


11/10/2017

Oosterweel – vernietiging weigering openbaarmaking e-mailcorrespondente nv BAM


10/10/2017

Distributie- en vervoersbedrijf te Mechelen : schorsing toelating om ’s nachts te exploiteren


29/09/2017

Gent - sluiting dancing Decadance - schorsing


26/09/2017

Plechtige installatie korpshoofden Raad van State


12/09/2017

Eedaflegging van nieuwe korpschefs bij de Raad van State


01/09/2017

Erkenning van een slachthuis voor de vzw Islamitisch Offerfeest Antwerpen – geen schorsing


03/08/2017

Schorsing van de machtiging om het Koninklijk Circus te exploiteren


28/07/2017

Geslaagde studenten diergeneeskunde mogen studie niet voorzetten – Schorsingsverzoeken afgewezen


28/07/2017

Geslaagde studenten geneeskunde mogen studie niet voortzetten-Verwerping vorderingen tot schorsing


24/07/2017

Gemeente Haaltert niet structureel onbestuurbaar


14/07/2017

Overheidsopdracht lagevloertrams De Lijn - geen schorsing


07/07/2017

Structurele onbestuurbaarheid gemeente Putte: eindarrest


06/07/2017

Raad van State vernietigt milieuvergunning Sportpaleis Antwerpen


04/07/2017

Schorsing gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan transportbedrijf H. Essers


04/07/2017

Containerterminal Grobbendonk - schorsing


30/06/2017

Verduidelijking


29/06/2017

Nertsenkweek – Weigering milieuvergunning op grond van een beleidsvoornemen - Nietigverklaring


16/06/2017

Dr. Lejeune versus l’ISPPC: de Raad van State verklaart zich onbevoegd


09/06/2017

Poolbasis Prinses Elisabeth: nietigverklaring


07/06/2017

Nertsenkwekerij Ravels – nietigverklaring weigering milieuvergunning


01/06/2017

Vak levensbeschouwing en burgerschap - verwerping vordering uiterst dringende noodzakelijkheid CAL


31/05/2017

Werkbezoek Vlaams Parlement aan afdeling Wetgeving Raad van State


23/05/2017

Beroepen tegen 'plan Wathelet' verworpen


18/05/2017

Tegemoetkoming RIZIV voor bepaalde tandheelkundige verstrekkingen – Beroepen verworpen


12/05/2017

Gewestelijk RUP


12/05/2017

Doel: gedeeltelijke vernietiging RUP ‘Afbakening zeehavengebied Antwerpen’


24/04/2017

Slachthuis Tielt


12/04/2017

Geregistreerd kassasysteem – horeca – boetes – nietigverklaring


03/04/2017

Slachthuis Tielt - Spoedprocedure


30/03/2017

Milieuvergunning Uplace opnieuw geschorst


30/03/2017

Beroepen met betrekking tot zonnepanelen in Wallonië verworpen


24/03/2017

Voetgangerszone Brussel – Beroepen tegen principebeslissingen verworpen


23/03/2017

Nertsenkweek – Weigering milieuvergunning op grond van een beleidsvoornemen - Nietigverklaring


22/03/2017

Geen schorsing voor het slopen van het kasteel van Noisy


22/03/2017

Concessie Koninklijk Circus: geen schorsing


17/03/2017

Aarschot – windturbines – nietigverklaring


15/03/2017

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zeedijk Heist” gedeeltelijk vernietigd


14/03/2017

Politiezone Hazodi - verwerping van drie beroepen


14/03/2017

Distelbestrijding Vlaamse gewest – nietigverklaring


02/03/2017

Nietigverklaring stedenbouwkundige vergunning Mc DONALD’s Hoei


01/03/2017

Wijziging van het GBP - gedeeltelijke vernietiging


24/02/2017

Gemeente Haaltert niet structureel onbestuurbaar


21/02/2017

Raad van State maakt adviezen voortaan bekend


16/02/2017

Arbeidsongeval - wijzigingen van de procedure inzake blijvende arbeidsongeschiktheid vernietigd


10/02/2017

Gunning Casino Middelkerke – Verwerping beroep


10/02/2017

Onbestuurbaarheid Pepingen: verwerping


31/01/2017

Zandgroeve Huldenberg: schorsing toelating tot verdere uitbating


30/01/2017

Derde weigering van de Vlaamse Regering om Damien Thiéry te benoemen


30/01/2017

Vernietiging van tuchtstraf opgelegd aan vroeger waarnemend burgemeester van Kraainem


30/01/2017

Verwerping beroep tegen tuchtstraf opgelegd aan vroeger waarnemend burgemeester van Wezembeek-Oppem


20/01/2017

Macro-economische indeling van de GIMB


18/01/2017

Kort geding Karel Anthonissen : verwerping


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}