Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2016Fabriceren en in de handel brengen van elektronische sigaretten - Uiterst dringend beroep verworpen

Bij arrest nr. 236.954 van 29 december 2016 heeft de Raad van State, de vordering afgewezen die bij uiterst dringende noodzakelijkheid was ingesteld tegen het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 ‘betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten’. Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 november 2016 en treedt in werking op 17 januari 2017.


De Raad van State heeft geoordeeld dat het gevaar voor een ernstig nadeel dat door de beide verzoekende vennootschappen tot staving van de spoedeisendheid aangevoerd wordt ten dele te wijten is aan hun eigen gedrag en ten dele in juridisch opzicht niet afdoende bewezen is, vooral door omdat meer dan tien maanden verstreken zullen zijn tussen de vaststelling van het eerste koninklijk besluit ter zake en de inwerkingtreding van het nieuwe besluit. Ter herinnering wordt erop gewezen dat de termijn voor de omzetting van richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 sedert 20 mei 2016 verstreken is en dat bij arrest nr. 234.324 van 8 april 2016 de schorsing bevolen is van de tenuitvoerlegging van het eerste koninklijk besluit, dat op 15 februari 2016 uitgevaardigd is. Dat koninklijk besluit wordt overigens opgeheven bij artikel 8 van het koninklijk besluit van 28 oktober 2016.


(29/12/2016)

 

29/12/2016

Fabriceren en in de handel brengen van elektronische sigaretten - Uiterst dringend beroep verworpen


23/12/2016

Intrekking identiteitskaart: vordering tot schorsing afgewezen


23/12/2016

Biomassacentrale Gent – schorsing verworpen


20/12/2016

Tuchtstraf Farid BAMOUHAMMAD vernietigd


20/12/2016

Doel (Saeftinghedok): gedeeltelijke vernietiging RUP havenontwikkeling Linkeroever


14/12/2016

Beroep tot nietigverklaring van de gemeente Orp-Jauche: vertegenwoordiging in de IPB


13/12/2016

Drie cassatieberoepen van de Belgische Staat inzake het Syrisch gezin toelaatbaar verklaard.


09/12/2016

Gemeenteraadsbeslissing van stad Antwerpen over Sinksenfoor blijft vooralsnog overeind


09/12/2016

Vernietiging van het nieuwe reglement inzake prostitutie in de Alhambrawijk


29/11/2016

Aanbesteding lagevloertrams De Lijn – Schorsing


25/11/2016

Toewijzing van de concessie voor de exploitatie van het Koninklijk Circus wordt niet geschorst


23/11/2016

Vacature


22/11/2016

Gunning baggeropdracht Antwerpse haven geschorst


22/11/2016

Beroepen tot nietigverklaring van Philippe METTENS: drie arresten van de Raad van State


22/11/2016

Geen schorsing van het huishoudelijk reglement van de Franstalige gemeentescholen in Vorst


10/11/2016

Studenten geneeskunde te Namen: vorderingen tot schorsing afgewezen


10/11/2016

Overschrijding geluidsnormen door vliegtuigen niet langer getolereerd in Brussel


09/11/2016

Reconversie van het Centre d’art in La Louvière – Schorsing


28/10/2016

Beroepen tot nietigverklaring KB erkenning homeopathie verworpen


27/10/2016

Poolbasis Prinses Elisabeth: opdracht tot onderhoud 2016-2017 geschorst


26/10/2016

Vernietiging RUP deelgebied Zonhoverheide


19/10/2016

Overschrijding geluidsnormen door vliegtuigen niet langer getolereerd in Brussel


18/10/2016

Poolbasis Prinses Elisabeth: campagne 2016-2017


06/10/2016

Erkenning Executief van de Moslims- schorsing verworpen


23/09/2016

Poolbasis Prinses Elisabeth: de nieuwe regels voor het beheer van het Poolsecretariaat geschorst


20/09/2016

Schorsing van de weigering tot toelating Koerdistan Cultuurweek te Brussel


20/09/2016

Vordering van een studente geneeskunde te Namen niet ontvankelijk


15/09/2016

Gunning Casino Middelkerke geschorst


13/09/2016

Uplace – ‘Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan VSGB -cluster C3’ niet geschorst


02/09/2016

Luchtverkeer Noordrand Brussel – verwerping beroep Vlaamse Regering


12/08/2016

Studenten geneeskunde ULg – arrest betreffende de numerus clausus


28/07/2016

Vernietiging schorsing wapenvergunning


26/07/2016

Studenten geneeskunde - schorsing van de numerus clausus


20/07/2016

Poolbasis Prinses Elisabeth: schorsing van de opdracht voor technische ondersteuning


28/06/2016

Albanië: vernietiging van de lijst van veilige landen


24/06/2016

Ethiopian Airlines: “niet-geregelde” vluchten Brussel-Dubai- verwerping


21/06/2016

Opvordering agenten van bestuurlijke politie - schorsing


21/06/2016

Vasthouding van minderjarige kinderen in gesloten centra gedeeltelijk vernietigd


16/06/2016

Persbericht Raad van State: Einde van het koninklijk bezoek


16/06/2016

Kerncentrales Doel en Tihange – schorsingsverzoeken verworpen


13/06/2016

Schorsing van de stedenbouwkundige vergunning voor Hôtel Normandy


10/06/2016

Gemeente Pepingen niet structureel onbestuurbaar


09/06/2016

Beroep tegen verbod wilde dieren in circus verworpen


09/06/2016

Raad van State wijst versnelde kortgedingprocedure BEE Power Gent af


09/06/2016

Persbericht Raad Van State: Bezoek van de Koning aan de Raad van State op 16 juni 2016


07/06/2016

Frietkramen te Gent: nieuw reglement niet geschorst


30/05/2016

Parking Grote Markt Vilvoorde - schorsing verworpen


30/05/2016

Beheer van de poolbasis Prinses Elisabeth: campagnes 2016-2017 en volgende


26/05/2016

Gedeeltelijke vernietiging circulaire inzake verplaatsingskosten van magistraten rechterlijke orde


25/05/2016

Raad van State verwerpt vordering tot schorsing van de eindeloopbaanregeling van politieambtenaren


24/05/2016

Vernietiging van de beoordeling “onvoldoende” van het hoofd van de politiezone Vesder


19/05/2016

Vordering tot schorsing van de selectiebeslissing inzake nieuwe trams MIVB verworpen


11/05/2016

Weigering openbaarmaking van salarissen topmanagers VRT vernietigd


11/05/2016

Domeinconcessies Deurganckdok


10/05/2016

Regeling minimumpensioen zelfstandigen met gemengde loopbaan schendt gelijkheidsbeginsel


04/05/2016

Sint-Joost-ten-Node: reglement inzake prostitutie geschorst


27/04/2016

Vernietiging: retributies voor vergunningen voor de uitbating van kansspelen


27/04/2016

Schorsing wijziging voorzitterschap van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij


26/04/2016

Stortplaats nabij Muziekbos te Ronse: Raad van State schorst milieuvergunning


22/04/2016

Prostitutie in de Alhambrawijk: reglement van de stad Brussel gedeeltelijk vernietigd


21/04/2016

Besluit van de Brusselse Regering - sociale woningen: vernietiging-lopende zaken


18/04/2016

Schorsing gunningsprocedure overheidsopdracht elektronisch toezicht


13/04/2016

Nietigverklaring “fiscale amnestie”


11/04/2016

Schorsing van het koninklijk besluit waarbij de handel in elektronische sigaretten wordt toegestaan


31/03/2016

De intrekking van een culturele erkenning vereist naleving van de hoorplicht


29/03/2016

Openbaarheid van milieu-informatie


24/03/2016

Nationale minuut stilte


23/03/2016

Bericht - veiligheidsmaatregelen


15/03/2016

Beroep tegen ontslag van ambtswege controleur RSZ verworpen


07/03/2016

Verdeling Vlaamse subsidies sportinfrastructuur


29/02/2016

Digitale bezorging van de adviezen van de afdeling Wetgeving


11/02/2016

Aantal bepalingen jachtuitvoeringsbesluit nietig verklaard


11/02/2016

Nietigverklaring besluit elektronische procesvoering voor de Raad voor vreemdelingenbetwistingen


10/02/2016

Schorsing van de sancties opgelegd aan gedetineerden van de gevangenis van Sint-Gillis


02/02/2016

Levensbeschouwelijke kentekens in het Gemeenschapsonderwijs


28/01/2016

Betaling van het rolrecht - nietigverklaring


28/01/2016

Vordering tot schorsing milieuvergunning DOCKX-Brussel verworpen


27/01/2016

Schorsing van twee besluiten tot uitvoering van het 'maatwerkdecreet'


25/01/2016

Leerling die slecht gemotiveerd B-attest behaalde mag toch overgaan


08/01/2016

Beroepen tegen gunningsbeslissingen NEO verworpen


© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}