Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2011



Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Met het arrest nr. 216.000 van 26 oktober 2011 vernietigt de Raad van State de "blaam" die door de de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werd opgelegd aan Hubert Van Vaerenbergh.

Het bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening legde verzoeker een tuchtsanctie op na publieke kritiek van deze laatste op een China-reis. Twee leden van het bestuur hebben echter zelf aan deze reis deelgenomen. De aanwezigheid van deze twee bestuursleden kan het stemgedrag van de overige leden beïnvloed hebben. Verzoeker kan terecht aan de onpartijdigheid van het bestuur als tuchtoverheid twijfelen.
(14/11/2011)

 

14/11/2011

Raad van State vernietigt tuchtsanctie Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening


28/10/2011

Toepassing criteria regularisatie-instructie 19 juli 2009 na haar vernietiging door de RvS


17/10/2011

Schorsing GRUP Brugge (voetbalstadion)


12/10/2011

Schorsing van weigeringen tot inzage, door belastingplichtigen, van stukken uit hun fiscaal dossier.


12/07/2011

Ans: Verwijdering van Michel Daerden uit het ambt van burgemeester gehandhaafd


23/06/2011

Taxipost Secur is voortaan aangetekende zending


21/06/2011

Thuis zitten wachten op werkopdrachten is geen vrijwillig ontslag


21/06/2011

Geen intrekking dotatie Vlaams Belang


10/06/2011

Vernietiging van verbod om wapens tentoon te stellen in etalages


09/05/2011

Arrest


08/04/2011

Wapenuitvoer naar Libië is geen lopende zaak


04/02/2011

De bescherming als monument van het meubilair van het Stocletpaleis is wettig


11/01/2011

Substitutie van motieven


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}