Rvs-Cde  Raad van State
 

Archief 2010Het dragen van de islamitische hoofddoek door een leerkracht

Een beroep ingesteld op 9 april 2010 strekt tot de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging van "de beslissing van 30 maart 2010 (lees: 29 maart 2010) van de gemeenteraad van de verwerende partij (dat is de stad Charleroi) [...] in zoverre daarbij een reglement van orde van de centres éducatifs communaux secondaires (CECS) wordt uitgevaardigd, en inzonderheid artikel 4, § 1, tweede lid, ervan dat op basis van een verkeerde toepassing van het decreet van 31 maart 1994 houdende bepaling van de neutraliteit van het Gemeenschapsonderwijs de leden van het onderwijzend personeel per 30 maart 2010 verbiedt uiterlijke religieuze, politieke of filosofische symbolen te dragen binnen de muren van de school waar ze aangesteld zijn, of erbuiten, in de uitoefening van hun ambt [...].".
De verzoekende partij heeft eveneens een vordering tot het bevelen van voorlopige maatregelen en tot het opleggen van een dwangsom ingediend.


Bij een arrest nummer 210.000 van 21 december 2010 heeft de algemene vergadering van de Raad van State de vordering tot schorsing en de vorderingen tot het bevelen van voorlopige maatregelen en tot het opleggen van een dwangsom afgewezen.


(22/12/2010)

 

22/12/2010

Het dragen van de islamitische hoofddoek door een leerkracht


23/06/2010

Toegang Griffie Wetgeving


09/04/2010

Het dragen van uiterlijke religieuze symbolen door leerkrachten van het openbaar onderwijs


31/03/2010

Beroep tegen benoeming commissaris-generaal federale politie


18/03/2010

Religieuze en levensbeschouwelijke kentekens in het gemeenschapsonderwijs


16/03/2010

Vliegen over Brussel en luidruchtige vliegtuigen


10/02/2010

Gemeentebelasting op vertoningen


10/02/2010

Raad van State verwerpt beroep tegen het Oosterweel-GRUP


© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}