Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/12/2020 tot 31/12/2020BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 67022 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Energiebeleid)
 • 67640 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67666 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 67757 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67988 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 68018 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68065 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68096 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68114 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 68148 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 68228 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 68305 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68330 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68372 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 68414 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - toerisme)
 • 68422 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 68462 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)


CF Communauté française


 • 67979 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68075 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68076 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68077 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68122 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 68123 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 68125 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 68150 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68160 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68169 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68172 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68198 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68199 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68233 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 68234 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 68235 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 68248 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68255 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 68326 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68344 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 68373 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 67385 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 68306 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68307 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


FR Federale regering


 • 66393 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 66936 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66982 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 67052 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67255 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 67335 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 67528 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 67529 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 67588 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 67801 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67815 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 67904 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Wetenschapsbeleid)
 • 67912 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67929 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 67930 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 67931 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 67936 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 67940 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 67956 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67969 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68011 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Civiele bescherming)
 • 68016 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 68019 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 68020 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 68029 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 68038 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68043 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68045 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 68046 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 68047 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68070 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Personen met een handicap)
 • 68081 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 68086 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 68104 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 68112 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68134 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 68243 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 68261 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 68264 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68265 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68266 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68280 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - openbare sector)
 • 68290 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Energie)
 • 68297 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68300 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68302 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 68309 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 68323 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 68324 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 68342 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 68367 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 68375 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel I: algemene beginselen))
 • 68376 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 68377 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68389 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Maatschappelijke integratie)
 • 68393 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68431 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68432 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68433 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68437 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68457 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68459 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 68485 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 68517 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 68436 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PW Parlement Wallon


 • 68174 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68175 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 68176 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 68177 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)


RW Région wallonne


 • 67662 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 67689 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezinsbijslagen)
 • 67835 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 68130 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 68165 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 68171 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68178 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 68258 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 68260 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 68286 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68291 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 68296 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 68298 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 68299 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 68332 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 68333 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 68341 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 68371 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 68395 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68396 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68402 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 68415 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 68435 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68470 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68471 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 68472 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 68473 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 68502 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 66868 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67598 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 67706 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67827 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67841 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 67842 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 67862 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 67881 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 67974 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 67999 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 68005 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 68006 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 68022 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68030 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 68053 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 68063 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 68119 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Vorming e.a.)
 • 68120 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Vorming e.a.)
 • 68132 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn)
 • 68136 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 68168 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68185 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 68187 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 68200 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68203 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68223 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 68226 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68230 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 68239 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 68246 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 68254 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68256 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 68257 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 68262 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 68276 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 68303 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 68343 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 68350 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 • 68404 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Programmadecreten en -ordonnanties)
 • 68490 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68492 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)


VP Vlaams Parlement


 • 68207 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68381 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 
© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}