Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/12/2022 tot 31/12/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 70371 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70764 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70847 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71264 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 71443 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71468 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 71539 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 71559 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 71834 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71909 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71918 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71920 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71980 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71991 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 72051 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 72212 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 72325 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72357 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72396 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72408 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)


CF Communauté française


 • 71371 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 71996 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 72008 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 72027 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 72068 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72112 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 72120 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 72291 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72388 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72631 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Communauté française - Sport e.a.)


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 71084 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71085 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)
 • 71642 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret conjoint de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 67498 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e) [Deutsch]
 • 71387 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 71687 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Mindervaliden) [Deutsch]
 • 71826 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 71839 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]
 • 71840 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Jeugdbeleid) [Deutsch]
 • 71934 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 70851 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70955 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 71124 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Notariaat)
 • 71200 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Buitenlandse zaken)
 • 71245 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71247 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71302 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 71427 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71558 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 71716 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71721 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 71728 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71735 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 71763 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 71815 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71835 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 71846 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71881 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71895 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71896 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71925 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Overheidsopdrachten)
 • 72034 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 72037 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Post)
 • 72045 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72080 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72085 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 72102 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 72124 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 72133 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72143 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 72145 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72187 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 72208 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72222 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 72227 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 72229 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 72230 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72236 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72238 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72242 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72274 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 72277 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 72288 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 72329 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 72333 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72354 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 72356 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72362 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72363 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72364 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Civiele bescherming)
 • 72379 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 72385 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 72410 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 72419 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72430 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72431 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72434 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72439 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 72454 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72456 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72457 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 72459 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 72460 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 72470 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72471 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72472 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72474 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 72475 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72490 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72494 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72495 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72506 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 72513 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72514 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72515 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72521 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72523 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72524 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72533 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72564 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72571 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72609 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72618 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72620 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72621 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72694 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 72699 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72726 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72735 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72746 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 72767 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 71013 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 71756 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
 • 72392 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 71827 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van bijzondere wet - Staatshervorming)
 • 72249 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72303 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - OCMW)
 • 72304 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 72428 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 72444 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72595 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)


PCF Parlement de la Communauté française


 • 72343 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


PW Parlement Wallon


 • 72241 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret conjoint de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72296 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 72700 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à un projet de décret de la région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


RW Région wallonne


 • 71263 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 71852 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72128 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72129 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72130 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72131 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72144 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72232 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72233 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72234 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72269 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 72326 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72670 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 68454 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 70845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 70931 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71374 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71533 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71715 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71734 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71748 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71773 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71775 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71776 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71866 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71873 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71923 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 71938 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71949 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 71950 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 71959 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 71975 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 71994 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 72040 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 72050 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72055 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72063 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72081 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72091 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72096 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72113 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72114 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 72115 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 72148 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 72167 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72172 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 72174 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72175 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72180 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72184 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72223 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72235 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Vorming e.a.)
 • 72243 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72250 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72270 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 72280 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72284 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - toerisme)
 • 72289 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 72290 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 72314 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72315 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72402 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 72409 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 72420 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 72423 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72580 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}