Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/12/2019 tot 11/12/2019BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 66278 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 66607 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 66626 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)


CF Communauté française


 • 66645 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


FR Federale regering


 • 66344 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66459 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 66536 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 66544 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66560 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66565 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 66596 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66601 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 66617 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66621 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66625 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66629 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66637 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Leefmilieu)
 • 66639 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66653 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66685 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 66766 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
RW Région wallonne


 • 66300 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 66589 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 
© Raad van State, 2019 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms