Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/11/2020 tot 30/11/2020BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 67195 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67718 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Dierenwelzijn)
 • 67748 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67797 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67798 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67799 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67800 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67986 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Programmadecreten en -ordonnanties)
 • 68067 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68214 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68231 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Constitutieve autonomie (toepassing art. 118, § 2, en 123, § 2 GW) en volksraadpleging (toepassing art. 39bis Grondwet); bevoegde kamers: 2e en 3e)


CF Communauté française


 • 67189 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 67197 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 67762 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 67957 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Schone kunsten)
 • 67958 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 67993 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68004 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 68039 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 68040 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 68049 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68106 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 68121 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 68124 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 68127 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 68131 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68137 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 68139 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 68140 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 68141 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Jeugdbeleid)
 • 68142 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 68206 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Transferdecreten (toepassing art. 138 en 139 GW))
 • 68229 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Programmadecreten en -ordonnanties)


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 68083 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Vorming e.a.)
 • 68146 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Transferdecreten (toepassing art. 138 en 139 GW))
 • 68215 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Transferdecreten (toepassing art. 138 en 139 GW))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 66779 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 67868 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 67037 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67245 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 67676 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67680 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67681 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67846 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 67861 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 67874 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67875 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67876 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67932 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 67951 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67965 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67967 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 67998 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68017 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68037 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 68051 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 68052 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 68087 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 68099 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 68100 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 68103 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68105 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68166 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68167 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68194 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 68197 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68237 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 68242 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 68263 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 66352 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 67796 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 68021 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68232 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Constitutieve autonomie (toepassing art. 118, § 2, en 123, § 2 GW) en volksraadpleging (toepassing art. 39bis Grondwet); bevoegde kamers: 2e en 3e)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 67057 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 67806 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Strafprocesrecht)
 • 68088 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Defensie)
 • 68090 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68091 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68128 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 68129 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 68144 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 68196 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vervoer)


PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 67989 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een ontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)


RW Région wallonne


 • 66583 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67860 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 68015 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 68023 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 68068 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 68117 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 68118 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 68163 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Sport e.a.)
 • 68188 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68211 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68212 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68289 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - toerisme)
 • 68314 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landinrichting en natuurbehoud)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 66823 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 67059 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 67089 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 67333 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 67336 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 67739 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67761 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Jeugdbeleid)
 • 67809 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 67812 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67822 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - rampenfonds)
 • 67879 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 67880 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 67891 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 67899 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Sociale hulpverlening gedetineerden)
 • 67905 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 • 67987 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Schone kunsten)
 • 68036 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 68044 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 68102 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 68107 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68108 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68153 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Programmadecreten en -ordonnanties)
 
© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}