Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/11/2017 tot 30/11/2017BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 60877 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61132 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61137 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61883 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 62128 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 62130 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 62265 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 62295 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)


CF Communauté française


 • 61723 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 61933 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61950 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62119 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62420 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Programmadecreten en -ordonnanties)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 61744 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e) [Deutsch]
 • 61854 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Schone kunsten) [Deutsch]
 • 61945 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 61949 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 60940 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61086 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Dierengezondheid)
 • 61208 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 61209 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 61331 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61332 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61633 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 61634 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 61690 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61729 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 61745 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61746 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61747 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61748 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61749 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61750 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61758 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61761 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61762 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61764 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61795 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 61834 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61835 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 61845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Buitenlandse zaken)
 • 61863 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61865 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 61915 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61916 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61919 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 61959 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 61977 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61986 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61992 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 61993 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 62011 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 62013 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 62015 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 62016 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 62019 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62020 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 62021 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 62038 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62042 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62045 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 62060 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wegverkeer)
 • 62065 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62168 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 62170 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 62179 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 62181 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 62184 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 62203 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 62206 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 62207 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 62211 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 62219 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 62252 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62280 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62297 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62435 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 62373 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 62152 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 62153 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)


PW Parlement Wallon


 • 62255 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret spécial de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 62256 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 62278 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à une proposition de décret spécial de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 62279 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à une proposition de décret spécial de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)


RW Région wallonne


 • 61593 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 61597 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 61850 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61904 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61968 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62101 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 62216 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 62222 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 62227 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62240 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 61408 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 61528 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 61529 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 61794 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 61869 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 61906 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61914 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61953 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61970 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62059 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62110 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62113 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62122 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Schone kunsten)
 • 62131 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62159 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Jeugdbeleid)
 • 62164 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62165 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62175 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 62185 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 62186 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62192 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 62299 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms