Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/11/2022 tot 30/11/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 69462 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 70892 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 70893 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 71384 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 71385 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 71677 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71709 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71782 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71867 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 71903 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)


CF Communauté française


 • 71604 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71624 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71744 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71789 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71794 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 71796 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71816 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71820 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71862 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71893 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 71948 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 72123 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Juridische eerstelijnsbijstand)
 • 72162 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72173 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 72345 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 72458 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Programmadecreten en -ordonnanties)


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 71449 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 71592 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.) [Deutsch]
 • 72028 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI)) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 70566 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71064 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 71065 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 71340 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 71475 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71505 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71528 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Politie)
 • 71571 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wetenschapsbeleid)
 • 71608 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 71651 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Staatshervorming)
 • 71696 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Verzekeringen)
 • 71725 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 71762 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Ambtenarenzaken)
 • 71797 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71799 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71806 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71825 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71856 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71857 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71858 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71859 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71860 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71868 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71876 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 71884 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71891 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71926 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 71927 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Consumentenbescherming)
 • 71963 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 71970 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71971 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (delen III tot VII) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 71973 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71985 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71986 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71987 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71988 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71989 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72003 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72043 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72047 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 72056 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 72066 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 72083 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72084 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72087 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 72088 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 72089 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 72097 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72099 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72109 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Eervolle onderscheidingen)
 • 72116 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 72132 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72140 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72153 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72154 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72176 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 72178 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72185 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 72216 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72239 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 72253 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72258 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 72271 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72273 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 72275 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 72276 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72292 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72294 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72311 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72312 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72321 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72322 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 72328 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72368 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72488 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 69458 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 71109 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PW Parlement Wallon


 • 72157 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)


RW Région wallonne


 • 70673 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 71391 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71393 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71394 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71637 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 71638 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 71639 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 71640 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 71722 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71723 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71724 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71739 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - toerisme)
 • 71751 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71765 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71766 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71772 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71961 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72015 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72016 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72018 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72019 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72020 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezinsbijslagen)
 • 72023 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72117 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 72118 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72204 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 69939 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 69955 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70993 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71411 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 71412 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71430 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71439 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71587 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71659 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71670 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71678 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 71718 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71749 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71777 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 71791 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71800 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71804 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71813 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 71824 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71912 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 71917 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71922 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 71967 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71981 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 72041 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72054 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Vorming e.a.)
 • 72164 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72165 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72170 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een ontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 72181 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72231 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 72324 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 72327 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Programmadecreten en -ordonnanties)
 • 72336 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 72370 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - pacht)
 • 72399 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)


VP Vlaams Parlement


 • 71933 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn)
 • 71942 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}