Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/10/2017 tot 31/10/2017BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 61227 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61318 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 61344 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 61382 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 61527 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61569 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 61611 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - toerisme)
 • 61662 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61753 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61754 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61755 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61832 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61848 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 61884 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 62002 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)


CF Communauté française


 • 61565 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61703 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61727 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61844 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61931 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61985 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 61895 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 61628 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 61706 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen) [Deutsch]
 • 61763 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezinsbijslagen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 61104 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsbedrijven (economische))
 • 61190 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 61197 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61389 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Wapenhandel)
 • 61465 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61583 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 61606 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61635 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61655 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61677 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61683 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61711 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61738 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61766 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61777 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61798 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61836 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61839 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Energie)
 • 61843 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 61877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61882 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 61885 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 61894 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61897 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61918 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Post)
 • 61927 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 61934 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 61935 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 61941 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61943 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61983 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61987 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - OCMW)
 • 61990 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61991 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 61994 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61996 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafprocesrecht)
 • 62004 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 62005 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 62007 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62018 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62029 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62036 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 62041 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 62043 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - openbare sector)
 • 62064 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62066 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62082 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62105 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 62118 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62123 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62154 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62239 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62250 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 61380 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61381 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61568 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61620 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)


PCF Parlement de la Communauté française


 • 62194 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 61439 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een ontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 62056 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Openbaarheid van bestuur)


PW Parlement Wallon


 • 62120 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)


RW Région wallonne


 • 61074 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Dierenwelzijn)
 • 61268 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 61410 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 61590 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61591 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61664 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 61716 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 61887 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 61888 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61891 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61893 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 61966 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 61255 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn)
 • 61302 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 61319 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 61392 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 61546 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 61547 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 61646 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61722 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61732 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61737 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61759 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 61781 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 61782 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61784 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61786 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61787 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 61788 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 61792 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 61799 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61800 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61802 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 61855 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61861 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61862 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61868 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 61872 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61874 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61875 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61880 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61900 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 61901 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61902 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61905 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61909 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 61913 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 61921 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 61925 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 61937 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 61947 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61969 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - D. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (art. 6bis BWHI))
 • 61971 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62058 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62071 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 62260 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Programmadecreten en -ordonnanties)


VP Vlaams Parlement


 • 62162 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een ontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms