Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/10/2022 tot 31/10/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 71414 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 71560 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71788 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71870 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71872 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71944 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 72038 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 72057 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 72067 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)


CF Communauté française


 • 71191 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71612 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71625 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71795 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71819 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71869 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71874 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71982 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71990 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 71461 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - restcategorie welzijn)
 • 71641 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Mediadiensten)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 71425 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 69609 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vennootschapswetgeving)
 • 70875 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 71141 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71158 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Noordzee)
 • 71163 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71217 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Staatsveiligheid)
 • 71349 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Verkiezingen)
 • 71444 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 71445 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71465 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71479 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 71493 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71570 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 71580 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 71590 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71695 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 71705 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71706 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71707 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71711 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71743 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 71746 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71747 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71770 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 71774 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 71784 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71792 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71798 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Ambtenarenzaken)
 • 71807 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 71836 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 71844 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71880 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71882 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71883 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71890 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71910 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 71915 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71952 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71953 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 71966 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71997 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72001 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 72005 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 72007 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 72039 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72042 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 72049 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 72060 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72061 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72075 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72094 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72098 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72105 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72137 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Staatsveiligheid)
 • 72155 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 72161 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72171 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72199 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 72210 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Erkenning van erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties)
 • 72237 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72246 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72272 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 72279 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 72293 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 71600 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 71945 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 72002 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 72009 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72024 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72025 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 72032 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PW Parlement Wallon


 • 71940 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à une proposition de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)
 • 71941 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 71943 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)


RW Région wallonne


 • 70256 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 71178 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 71224 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71849 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 71853 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71879 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 71930 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71937 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71954 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 71976 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72012 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72013 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72021 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 72022 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 72101 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 70427 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70894 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71299 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 71434 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 71447 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71477 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 71497 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71519 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 71520 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71523 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 71574 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 71575 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 71576 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 71581 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 71602 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71607 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 71657 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - restcategorie welzijn)
 • 71664 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 71669 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71672 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Mediadiensten)
 • 71686 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71698 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71702 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71703 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71704 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71752 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 71793 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 71814 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71854 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 71871 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 • 71878 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 71887 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 71900 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71906 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71921 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71951 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 72031 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn)
 • 72053 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72082 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 72136 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 72156 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 72179 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}