Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/10/2020 tot 31/10/2020BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 66414 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Programmadecreten en -ordonnanties)
 • 67136 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67479 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67553 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Ondergeschikte besturen)
 • 67727 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 67820 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 67906 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - toerisme)
 • 67985 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 68013 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 68113 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - toerisme)


CF Communauté française


 • 67247 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 67653 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 67683 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67831 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67848 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)
 • 67867 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 67083 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]
 • 67110 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 67696 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 67726 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 67745 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Tewerkstellingsbeleid) [Deutsch]
 • 67793 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66818 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 66911 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 66963 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66980 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67193 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67276 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67287 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67481 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67585 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 67673 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 67685 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67709 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 67768 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 67772 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 67783 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 67786 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Financieel recht)
 • 67790 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 67791 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67849 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 67859 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Programmawetten)
 • 67865 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit)
 • 67890 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 67901 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Noordzee)
 • 67907 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 67915 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67926 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 67927 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 67928 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 67950 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Civiele bescherming)
 • 67983 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67994 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68003 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68027 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68055 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 68069 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 68164 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 67118 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 67322 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 67340 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67733 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67735 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 66772 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Werk)
 • 67124 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vennootschapswetgeving)
 • 67125 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Vennootschapswetgeving)
 • 67549 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67814 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 67850 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Werk)
 • 67851 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Werk)
 • 67980 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)


PW Parlement Wallon


 • 67710 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)


RW Région wallonne


 • 67317 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67764 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 67805 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 67832 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67833 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67836 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 67840 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67870 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Programmadecreten en -ordonnanties)
 • 67888 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67923 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67925 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 67947 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 67948 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67952 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67959 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 68126 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 66864 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 66968 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67332 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67434 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67454 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 67601 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67607 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 67612 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67665 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67675 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 67686 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 67688 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67704 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn)
 • 67725 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67737 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67738 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67744 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67756 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 67760 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 67774 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67775 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67776 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67780 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 • 67781 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67787 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67789 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67794 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67795 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67802 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 67804 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 67811 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 67823 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67825 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67826 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67828 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 67837 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 67845 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67863 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67871 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Jeugdbeleid)
 • 67889 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 67892 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 67898 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 67920 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 67934 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67954 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 67984 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 68001 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 68024 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 68026 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 68054 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 
© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}