Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/09/2017 tot 30/09/2017BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 61157 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Pensioenen - openbare sector)
 • 61315 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61330 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61702 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 61756 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61767 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61776 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61778 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61785 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)


CF Communauté française


 • 60861 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 60862 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61116 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61433 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bibliotheken, discotheken en soortgelijke diensten)
 • 61648 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61658 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Schone kunsten)
 • 61659 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Schone kunsten)
 • 61684 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61876 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61978 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 61262 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 61321 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 61334 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Ondergeschikte besturen) [Deutsch]
 • 61341 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Economie - toerisme) [Deutsch]
 • 61412 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 61502 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Mindervaliden) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 60689 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 60715 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Eervolle onderscheidingen)
 • 61002 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61162 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 61267 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Rechten van de mens)
 • 61281 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61358 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)
 • 61521 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61548 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61557 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 61570 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 61574 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61630 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61631 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Politie)
 • 61642 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 61644 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 61647 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 61650 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61671 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 61695 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61700 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 61707 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61721 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61728 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 61731 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61739 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61740 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61741 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 61757 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61771 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61791 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 61797 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 61831 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61838 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61856 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 61864 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61881 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 61896 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Personen met een handicap)
 • 61898 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61907 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 61917 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Consumentenbescherming)
 • 61928 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Buitenlandse zaken)
 • 61951 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 61952 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 61976 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62022 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62024 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62025 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62026 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 62027 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 62032 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62037 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62040 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 62044 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62049 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 62051 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62052 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62057 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62069 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62117 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 61734 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Wapenhandel)
 • 61736 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Wapenhandel)
 • 61765 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 61796 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Nationaliteit)
 • 61926 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Verkiezingen)
 • 61984 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)


PHR Brusselse Hoofdstedelijke Parlement


 • 62055 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


RW Région wallonne


 • 60751 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 61265 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 61411 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 61426 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 61430 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 61431 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 61468 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61510 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61511 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61513 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 61594 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 61595 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61596 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61598 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 61601 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 61602 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61624 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61627 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezinsbijslagen)
 • 61665 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61666 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 60725 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 60726 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 60973 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61040 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61111 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61179 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61391 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 61448 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61651 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61652 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61669 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61673 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 61686 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61724 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Sport e.a.)
 • 61790 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 61924 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms