Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/09/2020 tot 30/09/2020BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 66318 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 66989 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 67117 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)
 • 67766 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 67816 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Energiebeleid)


CF Communauté française


 • 67132 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Permanente opvoeding en culturele animatie)
 • 67634 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 67644 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 67648 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 67715 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67728 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67779 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67785 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Permanente opvoeding en culturele animatie)
 • 67830 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67847 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67852 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 67417 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 67650 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66326 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 66357 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Burgerlijk recht)
 • 66690 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 66730 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 66731 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 66898 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67035 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 67371 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67560 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67614 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 67670 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 67674 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 67677 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Ambtenarenzaken)
 • 67684 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 67691 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 67719 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67741 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67742 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67743 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67751 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (delen III tot VII) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 67769 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 67777 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 67778 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Dierengezondheid)
 • 67878 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67885 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67886 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 67897 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67902 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafrecht - sociaal strafrecht)
 • 67908 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 67911 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67913 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 67914 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Ambtenarenzaken)
 • 67916 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 67918 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 67922 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 67935 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67938 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67943 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67944 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67946 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67953 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67963 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67975 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67981 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 68000 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 68002 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 67533 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 67626 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezinsbijslagen)
 • 67784 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 67714 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Consumentenbescherming)
 • 67729 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Gerechtelijk Wetboek (delen III tot VII) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 67731 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 67782 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Overheidsopdrachten)
 • 67807 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Politie)
 • 67808 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)


PW Parlement Wallon


 • 67853 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à une proposition de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)


RW Région wallonne


 • 66286 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Vorming e.a.)
 • 66287 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 66288 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67413 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67474 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 67531 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 67551 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 67633 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67660 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 67661 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Dierenwelzijn)
 • 67690 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 67717 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67765 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 67971 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 66972 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 67568 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 67581 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 67617 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 • 67703 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 67721 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67829 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 67910 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 67924 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Sport e.a.)
 
© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}