Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/09/2018 tot 30/09/2018BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 63231 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 63483 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 64210 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)


CF Communauté française


 • 63472 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 63708 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 63754 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 63797 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63813 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 63853 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 63265 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 64055 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


FR Federale regering


 • 61379 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 62238 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (delen III tot VII) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 62334 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gevangeniswezen)
 • 62792 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62803 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 63010 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 63018 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 63329 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 63338 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 63362 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 63363 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 63391 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 63439 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 63466 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 63491 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 63508 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 63557 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 63573 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 63590 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 63612 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 63639 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 63646 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Rechten van de mens)
 • 63681 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 63691 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 63697 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 63727 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Consumentenbescherming)
 • 63729 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 63756 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Rechten van de mens)
 • 63757 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Rechten van de mens)
 • 63762 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Rechten van de mens)
 • 63776 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 63779 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 63780 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 63799 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 63808 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 63825 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 63835 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 63890 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 63892 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel I: algemene beginselen))
 • 63893 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 63938 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 63973 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 63974 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 63975 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 63976 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 63977 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Ambtenarenzaken)
 • 64067 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 64070 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 64071 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Defensie)
 • 64116 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 64155 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 64157 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 64162 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 64164 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 64165 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 64167 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 64215 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 63393 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Vorming e.a.)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
RW Région wallonne


 • 62137 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Dierenwelzijn)
 • 63073 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 63289 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - D. ONTEIGENING (art. 6quater en 79 BWHI))
 • 63500 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezinsbijslagen)
 • 63558 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 63668 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 63696 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 63699 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 63705 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 63751 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezinsbijslagen)
 • 63752 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezinsbijslagen)
 • 63770 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 63793 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - landbouwrampen)
 • 63795 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - landbouwrampen)
 • 63855 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 63864 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 63865 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 63870 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 64015 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 62877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 63013 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 63246 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 63412 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 63425 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 63479 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 63564 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 63572 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 63589 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 63606 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 63607 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 63615 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 63643 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 63644 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 63670 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 63713 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 63718 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 63719 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 63785 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 63788 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 63811 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Dierenwelzijn)
 
© Raad van State, 2019 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms