Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/07/2022 tot 31/07/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 70717 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71119 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbare werken en vervoer)
 • 71122 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71129 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71175 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 71316 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71529 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 71865 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)


CF Communauté française


 • 71190 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71399 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Justitiehuizen)
 • 71438 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71488 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71518 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71521 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71524 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71541 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Schone kunsten)


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 70957 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 71215 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71216 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71297 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Collège de la Commission communautaire française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 71405 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 71423 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 69802 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69803 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 69804 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70007 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70124 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70172 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70221 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70580 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 70693 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 70827 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Eervolle onderscheidingen)
 • 70902 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70935 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70956 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Rechten van de mens)
 • 70963 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70964 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70998 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 71057 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vreemdelingen)
 • 71103 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71126 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 71132 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 71157 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 71159 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 71165 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 71169 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 71183 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71218 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 71228 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 71253 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71258 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Gerechtelijk Wetboek (delen III tot VII) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 71277 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71283 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 71315 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 71320 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 71325 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71334 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71335 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71350 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 71351 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 71352 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 71362 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71363 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71364 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71365 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71367 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71379 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Kernveiligheid)
 • 71380 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71382 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71386 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 71395 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71397 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 71406 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71407 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 71409 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71419 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71424 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 71435 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 71436 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 71437 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 71446 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71489 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 71491 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 71492 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71515 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71516 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71517 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71530 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 71540 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71549 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71550 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71566 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 71567 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71582 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71589 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71591 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71593 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafrecht - alles, behalve sociaal strafrecht)
 • 71595 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 71596 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71613 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 71622 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 71626 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71629 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71653 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vennootschapswetgeving)
 • 71658 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71663 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Raad van State)
 • 71666 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 71671 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71674 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71675 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71676 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71697 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71729 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 71730 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 71769 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71801 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71805 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71812 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71837 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 70744 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Ondergeschikte besturen)
 • 70945 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 71432 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PW Parlement Wallon


 • 71463 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)


RW Région wallonne


 • 66301 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 70971 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Vorming e.a.)
 • 71110 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71230 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71433 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 71597 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71632 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ruimtelijke ordening)
 • 71758 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 70333 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70575 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 70700 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70740 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70761 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71056 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 71083 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 71099 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71131 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71181 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - toerisme)
 • 71187 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71199 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 71222 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 71235 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71236 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71257 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71275 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - restcategorie welzijn)
 • 71289 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71291 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 71322 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 71366 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71478 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71527 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71564 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71578 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71654 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 71655 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71662 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Mediadiensten)
 • 71713 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 71757 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)


VP Vlaams Parlement


 • 71598 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71599 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een ontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}