Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/06/2022 tot 30/06/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 69634 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 69997 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Sport e.a.)
 • 70032 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70616 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70678 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70929 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70954 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71127 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71172 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


CF Communauté française


 • 70991 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 71096 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 71111 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Justitiehuizen)
 • 71113 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 71123 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 71138 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 71155 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71207 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Permanente opvoeding en culturele animatie)
 • 71285 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71304 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 71307 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 71321 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71331 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71375 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71416 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71417 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 71474 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 70753 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 70104 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI)) [Deutsch]
 • 70663 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds) [Deutsch]
 • 70715 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 70716 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Bejaarden) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66921 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 69480 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Staatsveiligheid)
 • 69813 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Staatsveiligheid)
 • 69883 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 69968 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vennootschapswetgeving)
 • 70317 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 70366 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Auteursrechten)
 • 70488 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 70623 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70664 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 70862 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70897 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 70898 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 70912 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70913 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70981 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71003 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71090 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 71091 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 71135 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 71137 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 71143 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 71153 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Defensie)
 • 71166 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71193 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 71198 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 71201 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71205 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Brandweer)
 • 71223 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71239 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71276 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 71292 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 71300 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71301 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71310 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 71323 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 71326 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Burgerlijk recht)
 • 71332 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 71336 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 71341 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71360 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71368 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Auteursrechten)
 • 71376 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71381 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71389 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71390 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71398 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 71429 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71450 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 71466 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71483 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 70614 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70690 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Maatschappelijk welzijn)
 • 70920 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70985 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 71308 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 71309 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71312 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 71314 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers
PW Parlement Wallon


 • 71290 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)


RW Région wallonne


 • 70632 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Dierenwelzijn)
 • 70969 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 70970 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71076 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 71078 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 71080 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Ondergeschikte besturen)
 • 71203 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 71204 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 71231 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71270 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71305 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Openbare werken en vervoer)
 • 71324 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 70646 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70752 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 70859 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70896 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70910 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70990 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 70996 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 70999 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 71016 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 71029 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71033 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 71038 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71106 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 71145 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 71167 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 71227 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71234 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 71248 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71274 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 71278 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71358 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Jeugdbeleid)
 • 71431 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71482 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}