Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/04/2022 tot 30/04/2022BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 69836 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Energiebeleid)
 • 70000 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70101 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Openbare werken en vervoer)
 • 70620 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Energiebeleid)
 • 70670 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Energiebeleid)
 • 70872 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 70943 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 71021 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71058 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71188 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - alles, behalve toerisme)


CF Communauté française


 • 70430 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Schone kunsten)
 • 70433 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Schone kunsten)
 • 70590 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70775 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70844 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 71303 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


COCOF Collège Commission communautaire française


 • 70774 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 70932 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Commission communautaire française - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 66548 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Economie - alles, behalve toerisme) [Deutsch]
 • 68765 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds) [Deutsch]
 • 70105 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI)) [Deutsch]
 • 70500 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Energiebeleid) [Deutsch]
 • 70726 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 67864 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67896 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Rechten van de mens)
 • 67960 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 68115 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 69381 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Telecommunicatie)
 • 69558 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Auteursrechten)
 • 69603 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 69825 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Werk)
 • 70093 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70208 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Programmawetten)
 • 70354 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Financieel recht)
 • 70395 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70447 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70461 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70462 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 70594 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - openbare sector)
 • 70607 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - openbare sector)
 • 70609 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Buitenlandse zaken)
 • 70734 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Overheidsopdrachten)
 • 70800 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 70838 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70841 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70842 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70860 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70876 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70891 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 70899 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70925 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 70936 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70939 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 70944 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 70946 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 70967 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70968 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 70976 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 70980 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71012 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71017 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71018 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71026 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71030 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71035 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71037 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71048 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71055 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71063 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 71074 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71086 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 71093 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ambtenarenzaken)
 • 71100 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71105 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 71114 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71146 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71160 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71162 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71197 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 71206 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Energie)
 • 71211 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71250 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71252 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 71265 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71266 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 71313 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 71317 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafprocesrecht)
 • 71328 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - OCMW)
 • 71355 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 67792 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen)
 • 71179 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71318 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 69870 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Burgerlijk recht)
 • 71176 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsontwerp - Overheidsopdrachten)


PW Parlement Wallon


 • 71061 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Ruimtelijke ordening)


RW Région wallonne


 • 69261 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 69556 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 69639 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 69640 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70216 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 70255 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Energiebeleid)
 • 70364 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Verkeersveiligheidsbeleid)
 • 70547 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70578 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Vorming e.a.)
 • 70675 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Dierenwelzijn)
 • 70676 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 70729 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 70793 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 70949 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70966 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 70973 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 71092 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71142 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71168 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 71220 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 70302 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 70303 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 70325 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 70459 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70495 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 70552 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70562 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70565 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 70568 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 70608 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 70615 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Mediadiensten)
 • 70642 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70643 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70644 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70697 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 70701 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70709 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70720 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 70747 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 70765 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70766 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 70769 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 70785 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 70806 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 70873 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 70879 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 70906 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 70921 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - toerisme)
 • 70927 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 70928 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 70934 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 71028 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 71031 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Gezinsbijslagen)
 • 71054 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 71097 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71170 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 71182 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 71241 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 71243 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}