Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/03/2020 tot 31/03/2020BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 66350 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 66383 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 66928 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 66962 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 66973 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


CF Communauté française


 • 66895 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Juridische eerstelijnsbijstand)
 • 66965 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 66546 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Financiën en begroting - fiscaliteit) [Deutsch]
 • 66550 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e) [Deutsch]
 • 66714 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI)) [Deutsch]
 • 66752 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezinsbijslagen) [Deutsch]
 • 66765 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]
 • 66814 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66363 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 66430 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66443 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66522 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66523 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66646 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Begrotingsrecht en rijkscomptabiliteit)
 • 66735 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Registers (bevolkings- en vreemdelingen-))
 • 66748 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Toegang tot dienstverlenende intellectuele beroepen)
 • 66787 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 66788 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66789 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 66820 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66822 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66830 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Burgerlijk recht)
 • 66834 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 66883 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 66884 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Volksgezondheid - gezondheidszorgberoepen)
 • 66888 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Buitenlandse zaken)
 • 66899 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66919 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66930 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66954 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 66969 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66971 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 67002 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 67004 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 67014 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 66723 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 66724 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 66696 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66836 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Verkiezingen)
 • 66837 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Verkiezingen)
 • 66838 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van bijzondere wet - Verkiezingen)
 • 66839 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Verkiezingen)
 • 66908 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66909 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66910 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66938 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Financieel recht)
 • 66951 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66966 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 66967 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Politie)


PDG Parlement van de Duitstalige gemeenschap
RW Région wallonne


 • 66861 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 66905 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 67010 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 67104 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté ministériel de la Région wallonne - Landinrichting en natuurbehoud)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 66460 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 66801 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 66863 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 66865 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 66873 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 66887 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 66902 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 66903 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 66914 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 66918 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 66922 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 66931 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 66959 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 66977 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - toerisme)
 • 67047 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 67082 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 
© Raad van State, 2021 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}