Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/02/2020 tot 29/02/2020BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 66815 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))


CF Communauté française


 • 66415 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Sport e.a.)
 • 66726 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 66750 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 66840 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Persoonsgebonden aangelegenheden - Algemeen)
 • 66851 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 66880 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 66925 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Mediadiensten)


DG Duitstalige gemeenschap


 • 66404 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Vorming e.a.) [Deutsch]
 • 66569 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Onthaal en integratie inwijkelingen) [Deutsch]
 • 66631 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid) [Deutsch]
 • 66658 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]
 • 66764 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Duitstalige Gemeenschap - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW)) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 66353 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 66361 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66511 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 66563 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 66564 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - specifiek statuut personeel FOD Financiën)
 • 66574 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 66575 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 66586 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 66587 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 66588 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 66640 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66686 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 66706 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid van de voedselketen (FAVV))
 • 66718 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66727 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Verkiezingen)
 • 66728 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Verkiezingen)
 • 66729 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Verkiezingen)
 • 66749 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - KMO en middenstand)
 • 66754 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 66756 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66757 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Energie)
 • 66767 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66780 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 66793 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66794 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66795 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66806 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66807 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66812 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66813 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Leefmilieu)
 • 66819 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66821 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66829 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Strafprocesrecht)
 • 66831 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Dierengezondheid)
 • 66853 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66854 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66855 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66870 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kernveiligheid)
 • 66872 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66886 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66890 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 66891 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66900 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 66901 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 66906 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66997 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 66841 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 66842 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 66843 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 66775 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Pensioenen - private sector)
 • 66835 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Vreemdelingen)
 • 66858 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66859 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 66881 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Strafprocesrecht)
 • 66923 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66924 Advies & Ontwerp
 • (Amendement op een wetsvoorstel - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 66939 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66941 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66942 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66943 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66944 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66948 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Financieel recht)
 • 66949 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66950 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 66952 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)


PW Parlement Wallon


 • 66850 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Openbare werken en vervoer)


RW Région wallonne


 • 66791 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Gezinsbijslagen)
 • 66792 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Gezinsbijslagen)
 • 66848 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 66862 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 66489 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 66732 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 66733 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 66734 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 66797 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming)
 • 66800 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 66827 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 66866 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 66867 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ondergeschikte besturen)
 • 66875 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 66876 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 66877 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 66926 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 
© Raad van State, 2020 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}