Rvs-Cde  Raad van State
 

Adviezen gepubliceerd van 01/02/2018 tot 28/02/2018BHG Brusselse hoofdstedelijk gewest


 • 60850 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 61238 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61239 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61240 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 61534 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Tewerkstellingsbeleid)
 • 61612 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - toerisme)
 • 61979 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Sport e.a.)
 • 62068 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - E. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62116 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Huisvesting - woonhuurovereenkomsten)
 • 62202 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62259 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 62270 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62271 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62272 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62273 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62274 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62336 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 62342 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62343 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62479 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Economie - toerisme)
 • 62497 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62498 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62553 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Economie - toerisme)
 • 62709 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Hergebruik van overheidsinformatie)
 • 62711 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - Dierenwelzijn)
 • 62734 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Tewerkstellingsbeleid)


CF Communauté française


 • 61235 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 61236 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 61420 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61614 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 61878 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - gezondheidszorgberoepen)
 • 62151 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62158 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62182 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62208 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62330 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62400 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62401 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62501 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Vorming e.a.)
 • 62502 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62518 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62577 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62656 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - Permanente opvoeding en culturele animatie)
 • 62681 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Communauté française - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))


DG Duitstalige gemeenschap


 • 61743 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Bijstand aan personen - Jeugdbescherming) [Deutsch]
 • 61930 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Economie - toerisme) [Deutsch]
 • 62085 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen) [Deutsch]


FR Federale regering


 • 61055 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61056 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61059 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 61243 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 61251 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 61497 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Auteursrechten)
 • 61525 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 61675 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 61751 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Gerechtelijk Wetboek (deel II: rechterlijke organisatie) en samenhangende bijzondere wetten)
 • 61954 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Politie)
 • 61955 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Politie)
 • 61997 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Burgerlijk recht)
 • 62003 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Raad van State)
 • 62012 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 62062 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 62111 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 62112 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Vervoer)
 • 62143 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - KMO en middenstand)
 • 62160 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62210 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62214 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 62215 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Wetenschapsbeleid)
 • 62244 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 62247 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 62286 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62294 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62296 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62308 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62350 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Dierengezondheid)
 • 62380 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Raad van State)
 • 62383 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Financieel recht)
 • 62402 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62403 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62430 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62443 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 62444 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 62445 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 62446 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Hulpverlening (dringende geneeskundige))
 • 62450 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vreemdelingen)
 • 62451 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Veiligheid (private en bijzondere))
 • 62452 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 62463 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62471 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62472 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 62478 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62484 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Civiele bescherming)
 • 62489 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Vervoer)
 • 62519 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 62520 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 62526 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Werk)
 • 62529 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Defensie)
 • 62530 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62539 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62548 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62551 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Pensioenen - private sector)
 • 62558 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Vervoer)
 • 62559 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62569 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Strafprocesrecht)
 • 62578 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62589 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Leefmilieu)
 • 62615 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Verzekeringen)
 • 62653 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 62654 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Ontwikkelingssamenwerking)
 • 62658 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62659 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62662 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 62682 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62683 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62685 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62688 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Telecommunicatie)
 • 62689 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Economie, met uitzondering van de auteursrechten)
 • 62692 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62693 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Werk)
 • 62703 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Kansspelen)
 • 62732 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62733 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - alles, behalve ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62736 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Fiscaliteit - alles, behalve statuut personeel)
 • 62750 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Pensioenen - private sector)
 • 62768 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Volksgezondheid - alles, behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62780 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van koninklijk besluit - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62799 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62816 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)
 • 62828 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van wet - Pensioenen - private sector)
 • 62939 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Federale Overheid - Sociale zekerheid - ziekte- en invaliditeitsverzekering)


GGC Verenigd Coll. Gem. Gem. commissie


 • 61851 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62718 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de leden(een lid) van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)


KV Kamer van volksvertegenwoordigers


 • 62851 Advies & Ontwerp
 • (Wetsvoorstel - Veiligheid (private en bijzondere))


PCF Parlement de la Communauté française


 • 62625 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62922 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 62923 Advies & Ontwerp
 • (Amendement à un projet de décret de la Communauté française - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)


PW Parlement Wallon


 • 62811 Advies & Ontwerp
 • (Proposition de décret de la Région wallonne - Jeugdbeleid)


RW Région wallonne


 • 61779 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Ondergeschikte besturen)
 • 62397 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Bijstand aan personen - restcategorie welzijn)
 • 62595 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 62596 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 62597 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62598 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62599 Advies & Ontwerp
 • (Projet d'arrêté du Gouvernement wallon - Energiebeleid)
 • 62601 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62602 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62603 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62604 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - C. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62643 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62752 Advies & Ontwerp
 • (Avant-projet de décret de la Région wallonne - Tewerkstellingsbeleid)


VG Vlaamse Gemeenschap en Gewest


 • 60793 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Mindervaliden)
 • 61903 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 61922 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Ondergeschikte besturen)
 • 62198 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - E. EXTERNE BETREKKINGEN ( transversale materies) ( art. 167, §§ 3 en 4 GW) EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (art. 6ter BWHI); bevoegde kamers: 3e en 4e)
 • 62213 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 62224 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Gezondheidsbeleid - alles behalve gezondheidszorgberoepen)
 • 62226 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 62258 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 62263 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62277 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62281 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 62319 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62320 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62345 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 62358 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 62364 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62365 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62374 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62378 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Energiebeleid)
 • 62388 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Financiën en begroting - fiscaliteit)
 • 62393 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landinrichting en natuurbehoud)
 • 62415 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 62440 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 62454 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62457 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62459 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Tewerkstellingsbeleid)
 • 62461 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62467 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Financiën en begroting - alles, behalve fiscaliteit)
 • 62474 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62475 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62481 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62482 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62485 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 62490 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62500 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62522 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Openbare werken en vervoer)
 • 62527 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Gezinsbijslagen)
 • 62542 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - F. DIENSTEN EN PERSONEEL (art. 87 BWHI))
 • 62547 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Bijstand aan personen - Gezinsbeleid)
 • 62556 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62571 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62573 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Huisvesting - alles, behalve woonhuurovereenkomsten)
 • 62575 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Energiebeleid)
 • 62576 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - Dierenwelzijn)
 • 62580 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Bejaarden)
 • 62584 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - D. WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK (art. 6bis BWHI))
 • 62590 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Bijstand aan personen - Zorgverzekering)
 • 62605 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Openbare werken en vervoer)
 • 62606 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62607 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62635 Advies & Ontwerp
 • (Voorontwerp van decreet van de Vlaamse Overheid - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62638 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Ruimtelijke ordening)
 • 62647 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Economie - alles, behalve toerisme)
 • 62675 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 62676 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Cultureel patrimonium, musea, andere wetenschappelijk-culturele instellingen)
 • 62695 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - A. ONDERWIJS (art. 127, § 1, eerste lid, 2° GW))
 • 62702 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Leefmilieu en waterbeleid - alles, behalve rampenfonds)
 • 62763 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62764 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62765 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)
 • 62766 Advies & Ontwerp
 • (Ontwerp van ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid - Landbouw - alles, behalve landbouwrampen en pacht)


VP Vlaams Parlement


 • 62594 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Ruimtelijke ordening)
 • 62813 Advies & Ontwerp
 • (Voorstel van decreet van de Vlaamse Overheid - Economie - toerisme)
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms