Rvs-Cde  Raad van State
 

Zittingen 23/11/2017
9:30

XIII kamer

 • G/A 218872/XIII-7623, La Ville de Charleroi (MR UYTTENDAELE Marc, avocat) tegen Région wallonne (MR ORBAN DE XIVRY Etienne, avocat)
 • G/A 220587/XIII-7821, N.V. EDF LUMINUS (MR BROUHNS Ivan-Serge, avocat) tegen Région wallonne (MR MOËRYNCK Pierre, avocat)
 • G/A 220957/XIII-7864, Mevrouw MALHERBE Isabelle (MR BOUILLARD Julien, avocat) tegen Région wallonne (MR DRION Dominique, avocat)
 • G/A 221027/XIII-7877, Mevrouw BOURGUIGNON Hélène (MR RIGAUX Jean-Marc, avocat) tegen Région wallonne (MR DRION Xavier, avocat)

10:00

VII kamer

 • G/A 216504/VII-39445, Mijnheer WILLOCX Paul (MR DENYS Martin, advocaat) tegen Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (MR VANPRAET Jürgen, advocaat)
 • G/A 216721/VII-39457, Mijnheer WELLENS Rony (MR DENYS Martin, advocaat) tegen Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (MR VANPRAET Jürgen, advocaat)
 • G/A 218206/VII-39590, Mijnheer DRIESKENS Bruno (MR LINDEMANS Dirk, advocaat) tegen Deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant (MR VAN ALSENOY Karel, advocaat)
 • G/A 218684/VII-39634, V.Z.W. BUURTCOMITE MEGA NOISY ESSEN KALMTHOUT (MME CNUDDE Griet, advocaat) tegen Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw (MR ABBELOOS Dirk, advocaat)
 • G/A 218770/VII-39640, UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN (MME DIERICKX Ann, advocaat) tegen Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (MR SLEGERS Pierre, advocaat)
 • G/A 219174/VII-39663, N.V. PI PHARMA (MR CALLENS Stefaan, advocaat) tegen Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met buitenlandse Handel (MR DE BOCK Jean-François, advocaat)
 • G/A 219211/VII-39667, UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN (MME DIERICKX Ann, advocaat) tegen Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (MR SLEGERS Pierre, advocaat)
 • G/A 222104/VII-39973, N.V. DRANACO (MR EYSKENS Thomas, advocaat) tegen De Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van het departement RWO, afdeling Antwerpen (MR CLAES Johan, advocaat)
 • G/A 222107/VII-39972, N.V. DRANACO (MR EYSKENS Thomas, advocaat) tegen De Gewestelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar van het departement RWO, afdeling Antwerpen (MR CLAES Johan, advocaat)

 
© Raad van State, 2017 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms