Rvs-Cde  Raad van State
 

Elektronische procesvoering voor de Raad van State


Bij koninklijk besluit van 13 januari 2014 werd de elektronische procesvoering voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mogelijk gemaakt, zowel voor advocaten als voor personen die in eigen naam optreden. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2014.

Processtukken kunnen worden verzonden en uitgewisseld via een beveiligde website (e-ProAdmin), waar men zich met zijn identiteitskaart kan registreren. Het is mogelijk om verzoekschriften en andere processtukken in elektronische vorm in te dienen (met bijlagen). De partijen worden via een mailbericht op de hoogte gebracht van de neerlegging van latere processtukken en kunnen die stukken raadplegen in het elektronisch dossier. De elektronische procesvoering is een mogelijkheid: partijen die de stukken op papier wensen te ontvangen kunnen dat als voorheen doen, maar de partijen die voor de elektronische procesvoering kiezen, raadplegen de door andere partijen op papier ingediende stukken elektronisch.

De nieuwe regeling trad in werking op 1 februari 2014. De gebruikershandleiding voor de elektronische procesvoering is online beschikbaar (v.1.4 van 29/07/2014) .

e-ProAdmin openen

Beknopte installatiegids


30 september 2023

Elektronische procesvoering niet beschikbaar


Door onderhoudswerkzaamheid is het eProadmin platform niet beschikbaar op zaterdag 30 september 2023 van 10 uur tot 18 uur.

Deze dag zal officieel worden erkend als een dag van onbeschikbaarheid, in overeenstemming met artikel 85bis, § 14, van het algemeen procedurereglement.

Als u tijdens deze periode van niet-beschikbaarheid een verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of een procedurestuk in verband met een dergelijk verzoek wil indienen, vragen wij u dit te doen via het volgende e-mailadres: dringend@raadvst-consetat.be.
 
Bedankt voor uw begrip.
 
Gregory Delannay,
HoofdgriffierLogboek van onderbrekingen

Dagen van onbeschikbaarheid op grond van artikel 85bis §14:

 • 29 april 2015
 • 18 juli 2015
 • 26 september 2016
 • 10 oktober 2016
 • 29 december 2017
 • 10 maart 2018
 • 11 maart 2018
 • 27 augustus 2018
 • 28 augustus 2018
 • 25 augustus 2019
 • 21 oktober 2019
 • 24 februari 2020
 • 27 juli 2020
 • 10 augustus 2020
 • 18 augustus 2020
 • 7 september 2020
 • 23 oktober 2020 tot en met 29 oktober 2020
 • 7 december 2020
 • 5 maart 2021
 • 23 april 2021
 • 26 en 27 augustus 2021
 • 11,12 en 13 oktober 2021
 • 6 december 2021
 • 8 december 2021
 • 31 augustus 2022
 • 23 mei 2023
 • 24 en 25 augustus 2023
 
© Raad van State, 2023 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}