Rvs-Cde  Raad van State
 

De griffie van de afdeling bestuursrechtspraak


De griffie is het centrale aanspreekpunt van de afdeling bestuursrechtspraak.

Elk stuk dat aan de Raad van State wordt toegezonden en verband houdt met een toekomstige of lopende procedure voor de Raad van State wordt ter griffie in ontvangst genomen, voorzien van een datumstempel, op gepaste wijze verwerkt en verspreid over de bevoegde diensten van de Raad van State.

De griffie wordt geleid door de hoofdgriffier van de Raad van State en is opgesplitst in een Nederlandstalige en Franstalige afdeling.

Contact - Bezoekers
Wetenschapsstraat 33
1040 Brussel

De griffie is toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 13 uur.

Nuttige telefoonnummers
02 234 93 09
02 234 98 31
02 234 98 32
02 234 98 34
02 234 93 62
02 234 94 20
02 234 96 37
02 234 95 87
02 234 94 89

Faxnummer
02 234 94 99

Vanaf 1 maart 2013 zijn nieuwe richtlijnen van kracht met betrekking tot het gebruik van het faxapparaat van de Raad van State buiten de diensturen.

Postadres
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33
B-1040 Brussel

 
© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}