Rvs-Cde  Raad van State
 

De afdeling wetgeving


De afdeling Wetgeving bestaat uit vier kamers (twee Nederlandstalige en twee Franstalige) en telt twaalf magistraten, namelijk vier kamervoorzitters en acht staatsraden. Ze wordt voorgezeten door de Eerste Voorzitter of de Voorzitter van de Raad van State.

De afdeling Wetgeving kan zitting houden in verenigde kamers (een Nederlandstalige en een Franstalige kamer) of in algemene vergadering (de vier kamers).

Elke kamer bestaat uit drie leden van de Raad en twee assessoren. Laatstgenoemden zijn hooggekwalificeerde personen, bijvoorbeeld hoogleraren, advocaten, hoge ambtenaren, voorgedragen door de Algemene Vergadering van de Raad van State. Elke kamer wordt bijgestaan door een griffier.

De kamers van de afdeling Wetgeving kunnen te rade gaan bij experts en de gemachtigde ambtenaar horen, dit is de afgevaardigde die de minister of de voorzitter van de betrokken wetgevende vergadering aangewezen heeft in zijn adviesaanvraag.


De organisatie van de afdeling Wetgeving wordt geregeld door de volgende artikelen van de gecoördineerde wetten:

  • art. 3bis
  • art. 79
  • art. 80
  • art. 81
  • art. 82
  • art. 83
  • art. 84
  • art. 85
  • art. 85bis
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}