Rvs-Cde  Raad van State
 
De opdracht van de afdeling bestuursrechtspraak

De kamers van de afdeling bestuursrechtspraak spreken arresten en beschikkingen uit.
Arresten

De Raad van State spreekt zich in arresten uit over de wettigheid van administratieve rechtshandelingen. Hij heeft de bevoegdheid om handelingen die in strijd zijn met de geldende rechtsregels te vernietigen of, in dringende gevallen, de tenuitvoerlegging ervan te schorsen.

Beschikkingen over de toelaatbaarheid van een cassatieberoep

De Raad van State doet ook uitspraak over de cassatieberoepen tegen beslissingen van de administratieve rechtscolleges. Over deze beroepen kan pas uitspraak worden gedaan als zij door een beschikking toelaatbaar zijn verklaard. Verklaart de beschikking het cassatieberoep ontoelaatbaar, dan betekent dat het einde van de procedure.


Een volledig overzicht van de bevoegdheden van de afdeling bestuursrechtspraak is terug te vinden in de volgende artikelen van de gecoördineerde wetten :

 • art. 7
 • art. 11
 • art. 12
 • art. 13
 • art. 14
 • art. 14bis
 • art. 14ter
 • art. 15
 • art. 16
 • art. 17
 • art. 18
 
© Raad van State, 2022 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}