Rvs-Cde  Raad van State
 
De griffier

De griffier staat de leden van de kamers van de Raad van State bij. Hij maakt de processen-verbaal op en noteert hetgeen door de Raad van State wordt uitgesproken of gedicteerd.

Hij waakt, met de hulp van de griffie bestuursrechtspraak en onder leiding van de hoofdgriffier, over het goede verloop van de verschillende procedures, neemt het beheer van de dossiers in de kamer voor zijn rekening, en zorgt samen met de informaticadienst voor de statistieken.

Bovendien verzorgt hij de contacten met de partijen en met de andere diensten van de Raad van State.

Artikel 72 van de  gecoördineerde wetten beschrijft de benoemingsprocedure en somt de voorwaarden op.
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms