Rvs-Cde  Raad van State
 
Bijhouden van de stand van de wetgeving

Deze taak vormt de hoofdactiviteit van het coördinatiebureau.

De betrokken wetgeving omvat een ruime keuze van akten met een algemene strekking die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt en waarvan de inzage van belang is voor het werk van de magistraten van de Raad van State. Aldus worden onder meer geregistreerd alle wetgevende en reglementaire akten waarvan het voorontwerp of ontwerp om advies aan de afdeling Wetgeving is voorgelegd.

Het bijhouden van de stand van de wetgeving bestaat erin precieze en volledige informatie over de huidige en voorbije stand ervan te verstrekken. Deze taak wordt vergemakkelijkt door de ontwikkeling en het beheer van gegevensbanken die onderling verbonden zijn in de gegevensbank refLex.
 
© Raad van State, 2024 contact - FAQ - disclaimer - sitemap - cookies - privacy - twitter Powered by Doran Colibri.cms

{{messageCookie}} {{linkCookie}}