Rvs-Cde  Raad van State
 
De overige taken

Naast de arresten en de adviezen vertaalt de Concordantie ook:

  • de verslagen die door auditeurs worden opgemaakt in de zaken die door de tweetalige kamer van de afdeling bestuursrechtspraak worden behandeld
  • de procedurestukken ingevolge artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen
  •  het jaarverslag
  • circulaires (bv. de circulaire betreffende de wetgevingstechniek)
  •  verslagen
  •  nota's, syllabi, enz.

Soms wordt aan de leden van de dienst ook gevraagd om te tolken.

De dienst doet ook aan terminologie. Hij verzamelt terminologische gegevens in verschillende talen en neemt ze op in een computerdatabank.

De Concordantie geeft ook taaladvies met het oog op een beter taalgebruik.

Leden van de dienst maken voorts deel uit van examencommissies, zowel intern als extern.

 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms