Rvs-Cde  Raad van State
 
De vertaling van de adviezen

De adviezen worden uitgebracht door de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Vertaald worden: de adviezen over ontwerpen van teksten die uitgaan van de federale regering, de adviezen aangevraagd door de voorzitters van de federale wetgevende vergaderingen (artikel 2 van de gecoördineerde wetten) en de adviezen over teksten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Adviezen over ontwerpen van eentalige regelingen uitgaande van de gemeenschappen en gewesten worden niet vertaald (art. 83, eerste lid, van de gecoördineerde wetten).

De adviezen van de Franstalige en de Nederlandstalige kamers over teksten van de Duitstalige Gemeenschap worden in het Duits vertaald (artikel 83, tweede lid, van de gecoördineerde wetten).

Concreet wordt de tekst van het advies overgezonden aan de dienst Overeenstemming der Teksten om vertaald te worden in het Nederlands, het Frans of het Duits. Wanneer de vertaler het advies vertaalt gaat hij na of de beide versies van het ontwerp overeenstemmen en stelt hij correcties voor. De vertaling wordt vervolgens nagekeken en verbeterd door een revisor; hij "reviseert" dus de tekst.
Het advies en de vertaling ervan worden dan toegezonden aan een tweetalige magistraat van de kamer die nagaat of het origineel van het advies en de vertaling ervan wel overeenkomen.
Daarna zorgt de griffie Wetgeving voor de eindopmaak van het advies en zendt ze het in de beide talen naar de aanvrager ervan.
 
© Raad van State, 2019 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms