Rvs-Cde  Raad van State
 
De Concordantie: Waar komt deze naam vandaan?

Bij zijn oprichting in 1948 werd de dienst belast met de vertaling in het Nederlands en het Frans van de adviezen uitgebracht door de kamers van de afdeling Wetgeving en van de arresten van de kamers van de afdeling Administratie.
Naast het vertalen van de adviezen heeft de dienst vooral tot taak na te gaan of de beide versies van de ontwerpen van besluit en van wet wel "overeenstemmen" (concorderen), dat wil zeggen of ze de getrouwe weergave van elkaar zijn, en of ze correct geredigeerd zijn.
Tot in 1990 werden alle arresten vertaald. De verschillende versies waren volkomen gelijkwaardig en werden ondertekend door de voorzitter en de griffier van de kamer. Na 1990 heeft men ten gevolge van de verscheidene hervormingen van de Raad van State die tot een grote toename van het aantal beroepen hebben geleid, een selectie moeten maken van de te vertalen arresten. Nu wordt de vertaling van de arresten geregeld bij het koninklijk besluit van 25 januari 2001.
 
© Raad van State, 2018 contact - FAQ - disclaimer - sitemap Powered by Doran Colibri.cms